Sisältöjulkaisija

null Nolla-periaate laajenee ammattitauteihin ja työuupumukseen

Nolla-periaate laajenee ammattitauteihin ja työuupumukseen

Verkkouutinen 22.12.2015

Nolla tapaturmaa -foorumi on tehnyt jo vuosia työtä tapaturmien vähentämiseksi ja saanut hienoja tuloksia aikaan. Nyt foorumi haluaa laajentaa nolla-periaatetta: tavoitteena on muun muassa nolla ammattitautia, nolla työuupumustapausta ja nolla työsuojelusta tietämätöntä esimiestä.

Toive nolla-periaatteen laajentamiseen tuli työpaikoilta. Kun Työterveyslaitos suunnitteli viime keväänä foorumille uutta sähköistä Nollis-portaalia, se oli tiiviissä yhteydessä foorumin jäseninä oleviin työpaikkoihin. Niistä moni otti puheeksi saman asian: kun työpaikan tapaturmia oli saatu vähennettyä, huomio kohdistui muuhun työhyvinvointiin.

– Katse siirtyi tehtaanlattialta konttorin puolelle, kertoo foorumin projektikoordinaattori ja Työterveyslaitoksen asiantuntija Maija-Leena Merivirta.

Projektikoordinaattori Maija-Leena Merivirta toivoo erityisesti pk-yrityksiä mukaan Nolla tapaturmaa -foorumiin.Työterveyslaitos kuuli toiveen, ja syntyi lista uusista tavoitteista: Nolla ammattitautia. Nolla kiusaamistapausta. Nolla työstä johtuvaa sairauslomaa. Nolla hoitamatonta väkivalta- tai häirintätapausta. Nolla työuupumustapausta. Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: nolla työsuojelusta tietämätöntä esimiestä ja työntekijää.

Tavoitteet ovat kovat, mutta niin ovat foorumin jäsentyöpaikkojen tähänastiset saavutuksetkin. Foorumin jäsenten joukossa on työpaikkoja, jotka ovat saavuttaneet nollan tapaturman tason jopa useana vuonna peräkkäin. Vuosien 2008–2012 aikana seurattujen 72 jäsentyöpaikan keskimääräinen tapaturmataajuus laski 46 prosenttia, kun koko Suomessa lasku oli vain 7 prosenttia.

– Pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ todellakin tuottaa tulosta, Merivirta sanoo.

Foorumi voi auttaa erityisesti pk-yrityksiä

Uudet nolla-tavoitteet palvelevat myös paremmin niitä toimialoja, joilla tapaturmien riski on pieni. Nolla tapaturmaa -foorumissa eli Nolliksessa on edustettuna laaja kirjo toimialoja, mutta painopiste on edelleen tapaturma-alttiissa aloissa, kuten teollisuudessa ja rakennusalassa. Merivirta toivookin, että jatkossa kaikenlaiset toimialat löytävät Nolliksen vielä nykyistä paremmin.

– Erityisesti toivomme pk-yrityksiä mukaan foorumiin. Niillä on paljon tiedontarvetta mutta usein vähän aikaa ja resursseja työsuojelutyöhön. Foorumi voi tukea pk-yrityksiä tarjoamalla isompien työpaikkojen hyviksi kokemia työkaluja ja vinkkejä, Merivirta kertoo.

Merivirta muistuttaa, että foorumin jäseneksi tulevan työpaikan ei tarvitse olla työsuojelun edelläkävijä, vaan sinne voi tulla myös oppimaan. Tärkeintä on, että työpaikka sitoutuu kehittämään työturvallisuutta yhteisten pelisääntöjen avulla.

Lisätietoa osoitteessa www.nollatapaturmaa-foorumi.fi

Teksti: Virpi Saarinen, kuva: Riina Hautala
Teksti on julkaistu työsuojeluhallinnon henkilöstö- ja sidosryhmälehti Ts-nytissä.