Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Nostoköysi katkesi - työnantajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

Nostoköysi katkesi - työnantajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 24.3.2016 Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 23.3.2016 antamallaan tuomiolla tuominnut kurikkalaiset elinkeinoharjoittajat toisen 20 päiväsakkoon ja toisen 25 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli 28.10.2014 Kurikassa hakevaraston rakennustyömaalla sattunut työtapaturma, jossa työntekijä jäi nostettavan kattoristikon alle. Kattoristikkoa nostettiin kurottajalla, johon oli kiinnitetty omavalmisteinen nostoapuväline nailonköysineen. Nostotyön aikana nailonköysi katkesi ja noin 250 kg:n kattoristikko putosi työntekijän päälle niin, että työntekijä loukkaantui.

Riidatonta käsittelyssä oli itse tapahtumainkulku. Riidatonta oli myös se, että nostoapuvälineestä puuttui suurinta sallittua kuormaa osoittava merkintä ja että työntekijällä ei ollut tapahtumahetkellä kypärää.

Työsuojeluviranomainen totesi, että työturvallisuusmääräykset edellyttävät kypärän käyttöä rakennustyömaalla ja, että nostoapuvälinettä ei työturvallisuusmääräysten mukaan saa käyttää, ellei siinä ole suurinta sallittua kuormaa osoittavaa merkintää. Työturvallisuusrikos on ns. vaarantamisrikos eli työntekijän loukkaantumista tai terveyden tosiasiallista vaarantamista ei vaadita, vaan rikos täyttyy jo työturvallisuusmääräysten rikkomisella tai niiden vastaisen tilan aiheuttamisella.

Käräjäoikeus katsoi, että kyseistä nostoapuvälinettä ei olisi saanut käyttää jo yksinomaan siitä syystä, että siitä on puuttunut suurinta sallittua kuormaa osoittava merkintä. Viitaten mm. vastaajan kertomaan köysien mahdollisesta haurastumisesta säilytyksen aikana ja siihen, että toinen köysistä tosiasiassa katkesi kesken noston, käräjäoikeus katsoi näytetyksi, ettei nostoapuväline ollut käyttötarkoitukseensa riittävän kestävä. Nostoapuvälinettä ei käräjäoikeuden mukaan olisi siten saanut tästäkään syystä käyttää.

Vastaajat esittivät oikeudessa, etteivät tienneet työturvallisuusmääräysten vaatimuksista nostoapuvälineen merkintöjen ja kypärän käytön osalta. Käräjäoikeus totesi tähän, että tietämättömyys lain sisällöstä koituu pääsääntöisesti tekijän vahingoksi. Vastaajien olisi tullut työnantaja-asemansa perusteella huolehtia työntekijöiden turvallisista työvälineistä ja työtavoista. Työnantajat eivät käräjäoikeuden mukaan olleet ottaneet asianmukaisesti selvää työturvallisuusmääräysten sisällöstä.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/95.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue