Sisältöjulkaisija

null Nosturin kaatuminen johti useisiin sakkorangaistuksiin

Nosturin kaatuminen johti useisiin sakkorangaistuksiin

24.1.2017 – Etelä-Suomi

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi nostopalveluita toimittavan yrityksen työnjohtajan ja nostotyönjohtajan 40 päiväsakon suuruisiin sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Sekä nostotyön suorittanut yhtiö että rankennushankkeessa päätoteuttajana toiminut yhtiö tuomittiin molemmat 30 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon. Lisäksi ajoneuvonosturin kuljettaja tuomittiin 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikkomuksesta hänen tehtyään turvalaite toimimattomaksi. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 20.1.2017.

Käsiteltävänä oli telanosturin kokoamisessa sattunut vaaratilanne Kilpilahden jalostamoalueella Porvoossa. Ajoneuvonosturin kuljettaja oli ollut nostamassa ajoneuvonosturilla telaa kuorma-auton lavalta koottavana olleen nosturin viereen. Nosto tapahtui ahtaahkossa paikassa, jonka välittömässä läheisyydessä oli herkästi syttyviä kaasuja ja palavia nesteitä sisältäviä prosessiputkistoja. Kuljettaja teki nostovalvontalaitteen toimintakyvyttömäksi, jotta hän voisi suorittaa noston pidennetyllä puomilla. Siirrettävän taakan kuljettaminen liian korkealla johti siihen, että kuljettaja menetti nosturin hallittavuuden. Nosturi kaatui käynnissä olevan tuotantolinjan putkistojen viereen ja aiheutti ilmeisen vaaratilanteen lähellä oleville ihmisille ja omaisuudelle.

Nostotyösuunnitelma olisi voinut estää onnettomuuden

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että riskin arvioinnissa ei ollut huomioitu riskejä, joita aiheutui telanosturin kokoamisesta ahtaassa paikassa ja käynnissä olevan tuotantolinjan läheisyydessä. Mikäli riskianalyysi olisi tehty asianmukaisesti, olisi havaittu, että kyseessä oli rakennustyön turvallisuudesta annetun asetuksen mukainen vaikea nostotyö, joka olisi edellyttänyt erillistä kirjallista nostotyösuunnitelmaa. Oikeuden mukaan onnettomuus olisi todennäköisesti voitu välttää, mikäli nostotyösuunnitelma olisi ollut olemassa. Tällöin ainakin riski siitä, että nostotyöntekijöille olisi syntynyt tarve ryhtyä itse suunnittelemaan ja tämän mukaisesti suorittamaan nostotyötä, olisi voitu eliminoida mahdollisimman pitkälle. Nyt tehtävään saatu ohjeistus oli ollut puutteellinen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies Anna Tiainen korostaa, että kyseissä nostotyössä on ollut riskinä nimenomaan eritysvaarallinen työympäristö, joka on otettava huomioon turvallisuussuunnittelussa.

"Ympäröivät olosuhteet voivat tehdä muutoin tavanomaisesta nostotyöstä vaativan", Tiainen tähdentää.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio nro 17/102711, asianro R 15/656


Lisätietoja:
Lakimies Anna Tiainen, puh. 029 501 6448, etunimi.sukunimi@avi.fi    

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 029 501 6021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisen. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.