Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Noudatetaanko Inarin matkailuyrityksissä tilaajavastuulakia?

Noudatetaanko Inarin matkailuyrityksissä tilaajavastuulakia?

Mediatiedote 28.5.2018

Maaliskuussa 2018 Inari-Saariselän alueella tehtiin ennalta ilmoittamattomia tilaajavastuutarkastuksia 23 yritykseen. Eniten tarkastuksia tehtiin yrityksiin, jotka tarjosivat sekä majoitus- että ravitsemuspalveluita. Tämän lisäksi tarkastettiin ohjelmapalveluita tuottavia yrityksiä sekä kaupan- ja kiinteistöalan kohteita.

Tilaajavastuutarkastuksella valvotaan, että tilaajayritys on ennen palvelun tilaamista pyytänyt sopimuskumppanilta selvitykset siitä, että se on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Näistä esimerkkejä ovat: yritys on maksanut veronsa ja työeläkevakuutusmaksunsa; se soveltaa asianmukaisia työehtoja; se on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon.

Tilaajat olivat solmineet alihankintasopimuksia rakentamisesta, kuljetuspalveluista, siivouksesta, lumitöistä, sähkötöistä, järjestyksenvalvonnasta, ohjelmapalveluista kuljetuksineen, laukunkantopalveluista, hiihdonopetuksesta ja kelkkojen korjauksesta. Alihankintasopimuksessa tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus on sopimuksista, joissa ylittyy 9 000 euron raja-arvo.  Selvitysvelvollisuutta ei voi kiertää tekemällä useita peräkkäisiä raja-arvot alittavia sopimuksia.

Sopimuksia vuokratyöntekijöistä oli tehty kokin, tarjoilijan ja oppaan töihin. Vuokratyössä raja-arvo on 10 työpäivää. Kun tilaaja tekee sopimuksen, jossa raja-arvo ylittyy tai tulee ylittymään, tilaajan tulee hankkia tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ennen sopimuksen solmimista.

Tarkastushavainnoista

Kaikissa tarkastetuissa yrityksissä oli käytetty jossain muodossa ulkopuolista työvoimaa. Sopimuskumppaneita oli pääsääntöisesti yhdestä kymmeneen. Vain yhdessä tarkastetussa kohteessa selvitysvelvollisuutta oli noudatettu kaikissa tarkastetuissa sopimuksissa asianmukaisesti. Yhdessä tarkastuksessa selvitysvelvollisuuden laiminlyönti johti laiminlyöntimaksuprosessin aloittamiseen. Prosessi on edelleen kesken. Pääosassa muita tarkastuksia tilaajille annettiin toimintaohjeita lähinnä selvitysten hankkimisesta ennen sopimuksen solmimista. Yksittäisiä selvityksiä koskevia toimintaohjeita annettiin verorekisterimerkinnöistä, sovellettavasta työehtosopimuksesta ja työterveyshuollon järjestämisestä.

Vaikka selvitysvelvollisuuden noudattamisessa ajallaan oli paljon puutteita, sopimuskumppanit olivat kuitenkin pääsääntöisesti hyvin velvoitteensa hoitavia yrityksiä. Tilaaja ei voi kuitenkaan tätä tietää, ellei hanki selvityksiä ennen sopimuksen solmimista. Pelkästään sopimuskumppaniyrittäjän tunteminen ei ole peruste jättää selvityksiä hankkimatta.

Lisätiedot:
Tarkastaja Taru Rikula, puh. 02950 16125, etunimi.sukunimi@avi.fi.
Ylitarkastaja Mikko Vanninen, puh. 02950 16381, etunimi.sukunimi@avi.fi.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

http://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu/selvitysvelvollisuus
Naapurin Reinoltakin pyydettävä selvitykset – tilaajavastuutarkastuksia Inari – Saariselän alueella (Avista-blogi)

www.tyosuojelu.fi

twitter: @tilaajavastuu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.