Sisältöjulkaisija

null Nuorelle työntekijälle tapahtuneesta työtapaturmasta sakkoja palveluliikelaitoksen vt. johtajalle sekä työnjohtajalle

Nuorelle työntekijälle tapahtuneesta työtapaturmasta sakkoja palveluliikelaitoksen vt. johtajalle sekä työnjohtajalle

28.6.2019 – Lounais-Suomi

Satakunnan käräjäoikeus on 27.6.2019 tuominnut Satakunnassa sijaitsevan kaupungin 20 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi kaupungin palveluliikelaitoksen vt. johtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta sekä tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 20 päiväsakkoon sekä työnjohtaja työturvallisuusrikoksesta 10 päiväsakkoon.  

Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2016 tapahtunut työtapaturma. Tapahtumahetkellä 16-vuotias kesätyöntekijä oli ollut raivaamassa pajukkoa, johon työvälineeksi työntekijälle oli annettu moottorisaha. Työntekijä oli hetkellisesti lopettanut työskentelyn ja oli ottanut kätensä pois moottorisahan kaasulta, mutta terä oli edelleen pyörinyt. Työntekijä horjahti, jolloin pyörivä terä oli osunut työntekijän polveen. Työntekijällä ei ollut käytössään henkilönsuojaimia, koska tapahtumahetkellä muita henkilönsuojaimia kuin kuulo- ja näkösuojaimia ei jaettu kesätyöntekijöille. Tapahtumahetkellä kesätyöntekijöitä valvoi kaupungin työllistetty työntekijä, ei vakituiseen henkilökuntaan kuuluva.

Käräjäoikeus totesi, että vt. johtaja oli laiminlyönyt vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin tekemisen nuorten työntekijöiden osalta ennen kuin kesätyöntekijät kesän alussa 2016 aloittivat. Puolustuksekseen vt. johtaja vetosi siihen, että hän oli aloittanut työssään vasta 8.9.2015. Käräjäoikeus kuitenkin toteaa tuomiossaan, että vt. johtajan tiedossa on ollut 23.12.2015 päivätty tarkastuskertomus palveluliikelaitokseen tehdyltä työsuojelutarkastukselta, jossa on tuotu ilmi muun muassa puutteet vaarojen arvioinnissa, jolloin vt. johtajalle on tullut korostunut velvollisuus toimia epäkohtien kuntoon saattamiseksi. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että vt. johtaja oli laiminlyönyt valvoa, että tuomittu työnjohtaja tunsi nuoria työntekijöitä koskevan lainsäädännön ja toisaalta osasi perehdyttää nämä.

Työnjohtajan osalta käräjäoikeus katsoi, että hän oli laiminlyönyt kesätyöntekijöiden turvallisista työtavoista huolehtimisen sekä kesätyöntekijöiden valvonnan tai sen järjestämisen riittävällä tavalla. Käräjäoikeuden mukaan nuorten ja kokemattomien työntekijöiden kohdalla valvontaa voidaan edellyttää tavallista enemmän, erityisesti jos työhön liittyy erityisiä vaaroja. Henkilönsuojainten osalta käräjäoikeus katsoi, että vaikka työnjohtaja kertoi vastustaneensa edellisen palveluliikelaitoksen johtajalle menettelyä, jossa kesätyöntekijöille ei jaettu muita henkilönsuojaimia kuin kuulo- ja näkösuojaimet, työnjohtaja ei kuitenkaan missään vaiheessa informoinut uutta vt. johtajaa tästä asiasta. Näin ollen työjohtaja mahdollisti työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että nuorten ja usein kokemattomien työntekijöiden kohdalla työnantajan vastuu muun muassa vaarojen arvioinnista, perehdyttämisestä, henkilönsuojainten käytöstä sekä nuoren työntekijän työskentelyn valvonnasta korostuu. Työnantajan on myös muistettava, että nuorten työntekijöiden työskentelystä on omaa erityislainsäädäntöä.

Satakunnan käräjäoikeuden tuomio R 18/900

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Suontausta, puh. 029 501 8152, etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue