Sisältöjulkaisija

null Nuoret tarvitsevat ohjausta ja valvontaa kesätyössä

Nuoret tarvitsevat ohjausta ja valvontaa kesätyössä

19.10.2017 – Lounais-Suomi

Alle 18-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä velvollisuuksia ja vastuita ei vielä tunneta riittävästi. Tämä tuli esiin Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajien tekemissä kesätyöpaikkojen tarkastuksissa.

- Tarkastuksilla tuli vastaan työpaikkoja, joissa kesätyön turvallisuuteen ja nuoria työntekijöitä koskevaan lainsäädäntöön ei ole kiinnitetty huomiota, kertoo ylitarkastaja Jukka Polari.

Eniten puutteita esiintyi työn vaaratekijöiden tunnistamisessa, perehdytyksessä ja henkilönsuojainten hankinnassa. Nämä olivat kunnossa alle puolessa tapauksista. Lisäksi korjattavaa havaittiin kemikaali- ja koneturvallisuudessa. Valvonnassa havaittiin myös, että kesätyötä ei käsitelty työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen julkishallinnon ryhmän tarkastajat tekivät kesän aikana Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 80 tarkastusta kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien kesätyöhön. Tarkastuksilla vietiin työpaikoille tietoa nuoria työntekijöitä koskevista säädöksistä ja valvottiin, että työnantajat noudattivat velvollisuuksiaan kesätyön työsuojelussa. Valvontakampanjan tavoitteena on parantaa kesätyön turvallisuutta ja se toteutetaan myös ensi kesänä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jukka Polari, p. 0295 018 172,  jukka.polari@avi.fi

www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija