Sisältöjulkaisija

null Nuorten työtapaturmat huolena työsuojeluvalvonnassa

Nuorten työtapaturmat huolena työsuojeluvalvonnassa

Mediatiedote 17.10.2016 Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella tutkittiin kesän aikana monta alaikäiselle kesätyöntekijälle sattunutta vakavaa työtapaturmaa. Työsuojelun vastuualue on huolestunut nuorten työtapaturmien lisääntymisestä ja haluaa muistuttaa työnantajia nuorten työturvallisuuden varmistamisesta.

Teollisuuden valvonnan yksikön päällikkö Tuija Vähänen-Koivuluoma korostaa, että työnantaja ei voi automaattisesti olettaa, että työn aloittavalla nuorella olisi taitoja työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden käyttämiseen. Nuorten kokemus kotitaloudessakin käytettävistä työvälineistä voi olla heikkoa ja erot nuorten taitojen välillä voivat olla varsin suuria.
– Työnantajien ei tarvitse pelätä nuorten palkkaamista, sillä taidot karttuvat kyllä nopeasti kun työelämä tulee tutuksi. Työinto on nuorella usein kova, mutta kokemus työtehtävän vaaroista puuttuu. Niinpä nuorille voikin helposti sattua tapaturmaan johtavia virhearviointeja, ellei työtä johdeta järjestelmällisesti, Vähänen-Koivuluoma kertoo.

Työstä selviytymistä pitää seurata

Koska nuorella työntekijällä ei vielä yleensä ole työhön tarvittavaa ammattitaitoa ja kokemusta, pitää hänelle antaa työhön niin paljon opetusta ja ohjausta, että hän ei aiheuta vaaraa itselleen eikä muille. Nuoren työn sujumista pitää myös tarkkailla, eikä yksintyöskentelyä pidä sallia ennen kuin työtehtävistä selviytyminen on varmistettu.
– Esimerkiksi nuoren ikä ja kokemus vaikuttavat tarvittavan opastuksen määrään. Mitä nuorempi työntekijä on ja mitä vähemmän hänellä on aikaisempaa kokemusta työvälineiden turvallisesta käytöstä, sitä huolellisemmin opastus ja seuranta pitää järjestää, Vähänen-Koivuluoma tiivistää. 

Vähänen-Koivuluoma haluaa myös muistuttaa, että nuorella työntekijälläkin on velvollisuuksia:
 –Työvuoroon pitää tulla riittävässä vireystilassa, levänneenä ja syöneenä. Työohjeita on noudatettava tunnollisesti ja työhön annettuja suojavarusteita pitää käyttää.

Alaikäisiä koskevat ohjeet helpottaisivat esimiesten työtä

Työnantajan olisi hyvä laatia työpaikalle alaikäisiä työntekijöitä koskeva ohjeistus. Ohjeistuksen pitäisi kattaa ainakin, mihin töihin alaikäisiä työntekijöitä voidaan käyttää ja mitkä työt ovat heiltä kokonaan kiellettyjä. Lisäksi pitäisi suunnitella, miten nuoret perehdytetään ja miten heidät huomioidaan työn riskien arvioinnissa. Työnantajan pitäisi myös varmistaa, että esimiehet tuntevat ohjeistuksen ja saavat tiedon, jos työntekijöiden joukossa on alaikäisiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut luettelon nuorille työntekijöille vaarallista töistä. Mikäli nuorella aiotaan teettää STM:n luettolossa mainittua vaarallista työtä, työnantajan pitää ennen työn aloittamista ilmoittaa tästä työsuojeluviranomaiselle.

Lisätietoa:
Teollisuuden valvonnan yksikön päällikkö Tuija Vähänen-Koivuluoma, p. 029 501 8194

Tietoa nuorista työssä työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa:
http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija/vaarallinen-tyo
http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija
http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/nuoret