Sisältöjulkaisija

null Nuorten vaarallisista töistä on ilmoitettava

Nuorten vaarallisista töistä on ilmoitettava

15.3.2018

Nuori työntekijä

Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu on lisääntynyt Suomessa meneillään olevan ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti. Parantuneen työtilanteen ja lisääntyvän työharjoittelun myötä työsuojeluviranomainen olettaa, että työnantajien ja oppilaitosten nuorten työntekijöiden vaarallisista töistä tekemien ilmoitusten määrä kasvaa.

Esimerkiksi Itä-Suomessa on avoimien työpaikkojen suhteen paras tilanne kymmeneen vuoteen. - Tästä syystä olemme hioneet ilmoitusten käsittelyprosessit kuntoon ja olemme valmiita kasvavaan ilmoitusten määrään. Nykyisen ilmoitusten määrän perusteella voi päätellä, että kaikista töistä ei ilmoituksia ole osattu tai muistettu tehdä, uskoo johtaja Markku Rautio Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

Työturvallisuuslain mukaan alle 16-vuotiaalla ei saa teettää vaarallisia töitä. Nuorelle vaarallisena työnä pidetään sellaista, jossa nuorta työntekijää itseään tai hänen työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata erityinen tapaturman tai terveyden menettämisen vaara. 16–17-vuotiaalla saa teettää sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten töiden esimerkkiluettelossa mainittuja töitä, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi ja siitä on tehty ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lisäksi on määritelty erityisen haitallisia töitä, joita alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä ollenkaan. Yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty.

Työturvallisuuslain noudattamista valvovat AVIn työsuojelun vastuualueet.

Miten ilmoitus tehdään? Ohje löytyy täältä.

Lisätietoja:
Johtaja Markku Rautio, p. 0295 017 045,
markku.rautio@avi.fi
Itä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

Linkki:
Tyosuojelu.fi > Nuori työntekijä