Sisältöjulkaisija

null Oikeus: työnantajan olisi pitänyt kertoa sisäilmakartoituksen tulokset henkilöstölle ja ryhtyä toimiin

Oikeus: työnantajan olisi pitänyt kertoa sisäilmakartoituksen tulokset henkilöstölle ja ryhtyä toimiin

Mediatiedote 1.4.2016 Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus luki yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan syyksi työturvallisuusrikoksen sisäilma-asiassa, mutta jätti tämän tuomitsematta rangaistukseen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 31.3.2016.

Tapauksessa oli kyse työntekijän altistumisesta sisäilmaongelmalle. Yhdistyksen toimitiloissa oli tehty sisäilmaongelmista kartoitus, josta oli laadittu raportti. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ei ollut tiedottanut työntekijöitään raportin sisällöstä, eikä ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin työntekijöiden mahdollisen terveyden vaarantumisen johdosta.

Käräjäoikeus totesi, että raportista olisi tullut tiedottaa henkilöstölle, koska se sisälsi oleellista tietoa työpaikan terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Hallituksen puheenjohtajan olisi raportin saatuaan tullut tiedottaa henkilöstöä raportin sisällöstä ja ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että työntekijöiden työolosuhteet ovat turvalliset. Se seikka, että työnantaja toimi vuokratiloissa ei poistanut työnantajan toimimisvelvollisuutta.

Työsuojelulakimies Ariann Grandell Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajalla on myös sisäilma-asioissa vastuu työntekijöiden turvallisuudesta työssä. Työolosuhteiden vaikutusta työntekijöiden terveyteen tulee seurata, esimerkiksi turvautuen työterveyshuollon asiantuntemukseen.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 31.3.2016 (R 15/1228)

Lisätietoja:
Lakimies Ariann Grandell, puh. 029 5016 347, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.