Sisältöjulkaisija

null Omakotitalon katon huolimaton asbestipurku toi sakkoja johtajalle ja työnjohtajalle

Omakotitalon katon huolimaton asbestipurku toi sakkoja johtajalle ja työnjohtajalle

6.4.2017 – Etelä-Suomi

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi kattorakentamiseen ja -remontointiin erikoistuneen yrityksen operatiivisen johtajan ja työkohteen työnjohtajan 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksista sekä velvoitti heidät korvaamaan asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Lisäksi työnantajayritys tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 3 410 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 31.3.2017.

Käsiteltävänä oli Kärkölässä tehdyssä asbestipurkutyössä tapahtuneet laiminlyönnit. Tapahtumat ajoittuivat vuosien 2015 ja 2016 vaihteeseen, jolloin asbestilainsäädäntö muuttui. Tapahtuma-aikaan voimassa ollut lainsäädäntö salli, että ulkotöissä asbestipurkutyön tekee asbestityöhön valtuuttamaton yritys, jos asbestia sisältävät kattolevyt irrotetaan ehjinä ja kokonaisina. Lainsäädäntöuudistuksen jälkeen asbestipitoisiksi todettuja rakenteita saa purkaa vain purkuluvan omaava työnantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja.

Tapauksessa asiassa oli kyse yksityishenkilön omistaman omakotitalon katon uusimistyöstä, johon kuului asbestia sisältäneen vanhan mineriittikaton purkaminen. Yritys oli markkinoinut sitä, että asbestia sisältävän vartti- eli mineriittikaton remontointi tulee kalliimmaksi vuoden 2016 alusta lähtien lainsäädännön muuttumisen myötä. Yrityksellä ei ollut valtuutusta asbestipurkutyöhön, mutta sen oli mahdollista tehdä asbestia sisältävien kattolevyjen purkutyötä ulkotiloissa irrottamalla ne ehjinä. Yrityksen olisi kuitenkin täytynyt noudattaa muita asbestityöstä annettuja määräyksiä, kuten esimerkiksi velvollisuutta laatia asbestipurkutyösuunnitelma, ilmoittaa asbestipurkutyöstä valvovalle viranomaiselle ja huolehtia altistusalueen rajaamisesta sekä siitä, että työntekijöiden käytössä on asianmukainen suojavaatetus, hengityssuojaimet ja pölyntorjuntaan tarvittavat imurit.

Kyseisessä tapauksessa työnjohtaja oli poistunut työmaalta tarkistamatta työntekijöiden työvälineitä ja valvomatta purkutyön aloitusta sekä sitä, onnistuuko levyjen irrotus kokonaisina. Kattolevyt rikkoutuivat irrotuksen yhteydessä, mutta työntekijät purkivat kattoa siitä huolimatta kuin tavallista kattoa. Purkutyön tehnyt työntekijä ei tiennyt, että levyjen rikkoutuminen oli vakava asia, joka edellyttää erityisiä toimenpiteitä. Kuultuaan asiasta työnjohtaja ei ryhtynyt tarpeellisiin suojelutoimenpiteisiin. Levysilppua päätyi piha-alueelle maahan ja rakennuksen välikatolle.

Käräjäoikeus katsoi, että asbestipitoisten levyjen rikkoutuminen aiheutti työntekijöille ja myös muille alueella oleville henkilöille turvallisuusvaaran. Tuomion mukaan asianmukaisesti annetut ohjeet ja valvonta olisivat estäneet työn jatkamisen sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, että levyt eivät ole irrotettavissa kokonaisina.

Työsuojelulakimies Esa Airola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa työnantajan velvollisuudesta asbestipurkutyössä: "Työnantajan edustajien on seurattava, että purkutyö toteutetaan määräysten mukaisesti, työsuunnitelmaa noudattaen sekä työntekijöiden ja työn vaikutuspiirissä olevien terveyttä vaarantamatta."

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 17/78.

Lisätiedot:
Lakimies Esa Airola, p. 0295 016 779, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.