Sisältöjulkaisija

null Omatekemässä laitteistossa oli työturvallisuuspuutteita

Omatekemässä laitteistossa oli työturvallisuuspuutteita

27.4.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 26.4.2018 tuominnut kangasalalaisen puutarhayrittäjän 20 päiväsakon eli 4 260 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli tammikuussa 2016 sattunut työtapaturma. Työntekijä oli poistamassa kasvatuspöydältä pilalle menneitä salaattikasveja. Kasvit olivat pitkissä muovisissa kouruissa kasvatuspöydällä. Kun kouru oli tyhjennetty, se puhdistettiin päädyssä olevassa altaassa, nostettiin päädyn yli ja sijoitettiin kuljettimen alle. Työntekijä huomasi, että yksi kouru oli mennyt vinoon ja kurotti kädellään kuljettimen ja kuljettimen päädyn välistä oikaistakseen kourua, koska alakautta siihen ei olisi ylettynyt. Kuljetin liikkui kuitenkin edelleen ja hänen kätensä jäi puristuksiin loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työpaikalla oli laiminlyöty työturvallisuusmääräyksiä kasvatuspöydän kuljetinta koskevien vaarojen selvittämisen ja niiden merkityksen arvioinnin osalta, koska koneessa oli työntekijän ulottumisalueella vaarallinen puristumiskohta ja koneesta puuttui hätäpysäytin, sekä työntekijälle annettavan opetuksen ja ohjauksen osalta, koska turvallista työskentelyä kasvatuspöydän kuljettimella ei ollut ohjeistettu ja valvottu.

Käräjäoikeus totesi, että kyse on ollut koneen tietyllä alueella olemassa olevasta puristumisvaarasta, joka on ollut työnantajan havaittavissa. Vaara-alueelle pääsyä ei ollut rajoitettu siten kuin olisi ollut mahdollista rajoittaa. Vastaajan on näin ollen katsottava rikkoneen työturvallisuusmääräyksiä koneen vaara-alueelle pääsyn rajoittamisesta sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä vaaran tai haitan poistamiseksi.

Käräjäoikeus katsoi, että pysäytyslaite koneessa olisi ollut tarpeellinen ja sellainen on koneeseen myös ollut mahdollista asentaa, kuten on sittemmin myös tehty. Pysäytyslaitteen tarpeellisuuden puolesta puhuu käräjäoikeuden näkemyksen mukaan myös kasvatuspöydän päädyssä ollut puristumisvaara. Käräjäoikeus katsoi, että koneessa olisi tullut jo ennen tapaturmaa olla pysäytyslaitteet, jotka siihen oli tapaturman jälkeen asennettu, ja joiden asentamisen tarpeellisuuden havaitseminen oli ollut mahdollista tiedostaa jo ennen tapaturmaa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/6079

Lisätietoja: Johtaja Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue