Sisältöjulkaisija

null Omavalmisteisen koneen turvallisuuspuutteista sakot työturvallisuusjutussa

Omavalmisteisen koneen turvallisuuspuutteista sakot työturvallisuusjutussa

16.11.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus on 14.11.2017 tuominnut loimaalaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana hyötynä 200 €. Toimitusjohtaja ja yhtiö tuomittiin yhteisvastuullisesti suorittamaan työntekijälle vahingonkorvausta yli 10 000 € kuluista, kivusta ja särystä sekä pysyvästä kosmeettisesta haitasta.

Käsiteltävänä oli 16.7.2015 Halsualla sattunut työtapaturma, jossa työntekijä menetti sormensa koneessa, jossa lattaraudasta tehdään spiraali. Kone oli jumittunut, ja työntekijä oli säätänyt konetta katkaisematta siitä ensin virtaa. Kun kone taas lähti liikkeelle, sormi jäi puristuksiin. Perehdytystä koneen käyttämiseen oli annettu toisen työntekijän toimesta. Kirjallisia käyttöohjeita ei ollut. Työntekijän lähettyvillä ei ollut koneen sammutuspainiketta. Hätäseis-painiketta ei omavalmisteisessa koneessa ollut lainkaan.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja ei ollut riittävästi huolehtinut työpaikan turvallisuudesta. Koneen vaarojen arviointia ei ollut tehty todennettavassa muodossa ja koneen käydessä siinä oli liikkuvia osia, joita ei ollut suojattu. Koneesta puuttui kokonaan hätäpysäytin ja käyttöohjeita, minkä lisäksi työntekijää ei ollut perehdytetty riittävästi turvallisiin työmenetelmiin.

Käräjäoikeus totesi, että kone ei ollut asianmukaisesti suojattu. Työnantajalla on korostettu vastuu omavalmisteisesta koneesta. Työnantajan velvollisuus on selvittää ja tunnistaa koneen vaarat sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toimitusjohtaja kertoi toiminnan työpaikalla olleen itseohjautuvaa, mutta käräjäoikeus katsoi, ettei hän ainoana työnantajan edustajana ole saanut luottaa siihen, vaan hänen olisi pitänyt toimia aktiivisesti myös esimerkiksi perehdyttämisen osalta. Työnantajan työsuojeluvastuuta ei voi siirtää työntekijälle. Asiaan ei juurikaan vaikuta se, onko työntekijä toiminut huolimattomasti vai ei, koska työnantajan pitää varautua myös siihen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että koneiden vaaroja on tunnistettava ja vaara-alueille pääsy estettävä. Koneessa on oltava hallintalaite sen pysäyttämiseksi täydellisesti ja turvallisesti. Vaarat tulee mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti poistaa teknisin toimin.

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R17/146239

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue