Sisältöjulkaisija

null Onko esimiehellä, hoitovapaalla olevalla tai yrittäjän työntekijänä työskentelevällä puolisolla oikeus äänestää työsuojeluvaalissa?

Onko esimiehellä, hoitovapaalla olevalla tai yrittäjän työntekijänä työskentelevällä puolisolla oikeus äänestää työsuojeluvaalissa?

Työsuojelun yhteistoiminta

Kyllä. Vaaliin on oikeus osallistua kaikilla työpaikan työntekijöillä ja toimihenkilöillä, jotka ovat työsuhteessa vaaliajankohtana. Vaaliin voivat siis osallistua esimerkiksi lomautetut sekä perhevapailla olevat.

1.10.2018