Sisältöjulkaisija

null Ontelolaattakentän sortumasta sakot rakennesuunnittelijalle, turvallisuuskoordinaattorille ja päätoteuttajalle

Ontelolaattakentän sortumasta sakot rakennesuunnittelijalle, turvallisuuskoordinaattorille ja päätoteuttajalle

Ei-etusivulle, Mediatiedote 30.4.2015 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 30.4.2015 tuominnut vastaavan mestarin, turvallisuuskoordinaattorin ja rakennesuunnittelijan työturvallisuusrikoksesta päiväsakkoihin. Vastaavalle mestarille tuomittiin 40 päiväsakkoa à 16 euroa, yhteensä 640 euroa, turvallisuuskoordinaattorille 25 päiväsakkoa á 45 euroa, yhteensä 1 125 euroa ja rakennesuunnittelijalle 25 päiväsakkoa á 60 euroa, yhteensä 1 500 euroa. Lisäksi päätoteuttaja Oy Rakennuskultti Ab tuomittiin 8 000 euron yhteisösakkoon.

Käsiteltävänä oli ontelolaattakentän sortuminen Vaasan keskussairaalan Y-osan rakentamisen yhteydessä toukokuussa 2012. Nosturiaukkojen umpeenvalutyö oli epäonnistunut valutaipuman takia. Tapahtuneen johdosta päätoteuttaja velvoitettiin laatimaan vaurioituneiden kohteiden osalta purkusuunnitelma. Purkutöiden aikana osa ontelolaattakentistä sortui. Sortumisen syyksi paljastui, että päätyseinän Deltapalkit olivat päässeet kääntymään puutteellisen asennusaikaisen tuennan takia. Tapaus ei aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta aineellisia vahinkoja sattui.

Vastaava mestari oli laatinut kohteelle elementtiasennussuunnitelman. Vastaava mestari katsoi, että Deltapalkkien työnaikainen tuenta oli ongelmallinen teräspilareiden korkeuden vuoksi, koska niin korkeita hovitukia ei löytynyt. Käräjäoikeus katsoi, ettei Deltapalkkeja ollut tuettu kuten elementtiasennussuunnitelmassa ja asennusohjeessa todettiin, eikä erillisratkaisua myöskään oltu pyydetty valmistajalta. Käräjäoikeus katsoi, ettei vastaava mestari ollut laatinut kirjallista purkusuunnitelmaa, eikä hyväksyttänyt sitä ennen töiden aloittamista.

Turvallisuuskoordinaattorin osalta käräjäoikeus totesi, että hän oli tullut tietoiseksi siitä, että vastaava mestari oli kokenut seinärakenteen ongelmalliseksi. Käräjäoikeus katsoi siksi, että turvallisuuskoordinaattorin valvontatehtävä oli olosuhteissa korostunut ja hänen olisi pitänyt valvoa, että asennustyötä oli vastaava mestarin kokemasta ongelmasta huolimatta mahdollista tehdä suunnitelman mukaisesti, oikein ja turvallisesti.

Deltapalkkien tuennasta suunnitelmassa todettiin, että palkkeihin on asennettava nurjahdusta estävät lisätuet, mikäli palkkeja kuormitetaan vain toispuoleisesti. Käräjäoikeus katsoi, ettei elementtiasennussuunnitelmassa ollut mainintaa tarpeellisesta vinotuesta eikä myöskään poikittaisista tuista. Rakennussuunnittelija oli laatinut näitä koskevat piirustukset vasta sortuman jälkeen ja erillisestä pyynnöstä. Käräjäoikeus katsoi siksi, ettei vastaavalla mestarilla ollut piirustuksia käytettävissä elementtiasennussuunnitelmaa laadittaessa. Rakennussuunnittelija oli siten laiminlyönyt antaa riittävät tiedot elementtien väliaikaisesta tuennasta.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 14/1508

Lisätietoja:
Lakimies Tove Lindell, puh. 0295 018 688
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue