Sisältöjulkaisija

null Ontelolaattakuorman purkamiseen liittyi erityinen tapaturman vaara – putoamissuojan puuttumisesta yhtiöille 10 000 ja 7 500 euron yhteisösakot

Ontelolaattakuorman purkamiseen liittyi erityinen tapaturman vaara – putoamissuojan puuttumisesta yhtiöille 10 000 ja 7 500 euron yhteisösakot

30.1.2019 – Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 28.12.2018 pääkaupunkiseudulla toimivalle suurelle talonrakennusalan yritykselle 10 000 euron yhteisösakon työturvallisuuslaiminlyönnistä. Yhteisellä rakennustyömaalla aliurakoitsijana toimineelle elementtiasennusliikkeelle tuomittiin niin ikään samasta työturvallisuuslaiminlyönnistä 7 500 euron yhteisösakko. Yhtiöiden rakennustyömaalla toimivat kolme vastuuhenkilöä tuomittiin työturvallisuusrikoksista ja vammantuottamuksista 15–20 päiväsakon sakkorangaistuksiin.

Tuomio liittyi työtapaturmaan, joka sattui huhtikuussa 2016 Helsingissä sijainneella rakennustyömaalla. Ontelolaattakuormaa purkamassa ollut kuljetusliikkeen työharjoittelija oli pudonnut noin kahden metrin korkeudesta kuorman päältä maahan ja loukkaantunut. Elementtikuormaa tuoneessa ajoneuvossa ei ollut elementtikuorman purussa käytettävää putoamissuojaa, eikä rakennustyömaan elementtien purkupaikalle ollut tuolloin rakennettu kiinteää purkupaikkaa.

Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) mukaan työtasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla on oltava suojakaiteet tai muut suojarakenteet, jos niiltä voidaan pudota kahta metriä korkeammalta tai kun on muutoin olemassa erityinen tapaturman vaara. Vastaajat ja syyttäjä olivat eri mieltä ontelokuorman korkeudesta, sekä siitä, olisiko putoamissuoja pitänyt rakentaa myös siinä tapauksessa, että kuorman korkeus olisi ollut alle kaksi metriä.

Tuomioistuin arvioi, että riittävää näyttöä ontelolaattakuorman korkeudesta ei saatu, mutta katsoi, että tuhansia kiloja painavien, nosturilla nostettavien liikkuvien ontelolaattojen käsittely rekan lavalla laattojen päällä seisten sekä turvaketjuja ja nostosaksia käyttäen on ainakin kyseisellä työmaalla ollut sellaista työtä, johon on liittynyt työskentelykorkeudesta riippumatta erityinen tapaturman vaara. 

Yhteisellä rakennustyömaalla päätoteuttajana toimineella talonrakennusalan yrityksellä oli yleisvastuu työmaan työturvallisuudesta. Näin ollen yrityksen olisi tullut huolehtia siitä, että rakennustyömaalla ontelolaattakuormien purkaminen voi tapahtua turvallisesti. Samalla rakennustyömaalla ontelolaattakuorman vastaanottanut ja elementtiasennuksesta vastannut elementtiasennusliike oli myös vastuussa kuorman purkuun liittyvästä turvallisuudesta päätoteuttajan kanssa. Vaikka ontelolaattoja työmaalle toimittaneen kuljetusliikkeen ajoneuvossa ei ollut ollut kuorman purussa käytettävää putoamissuojaa, sen yhtiön vastuuhenkilöön kohdistetut syytteet työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta hylättiin. Tuomioistuin katsoi, että kuorman purkuun liittyvä putoamissuojaus tulee elementtirakennustyömailla järjestää siten, että purkupaikat varustetaan rakenteellisesti kiintein purkuasemin. 

”Elementtikuormien purkuun liittyviä putoamisia on tullut työsuojeluviranomaisen tietoon useita. Erityinen tapaturman vaara voi liittyä myös alle kahden metrin korkeudella työskentelyyn”, toteaa aluehallintoviraston työsuojelun lakimies Jari Vuorenpää.

Helsingin käräjäoikeuden asia nro R 18/2246. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja:

Lakimies Jari Vuorenpää, puh. 0295 016 055, etunimi.sukunimi@avi.fi