Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Opiskelijan työtapaturmasta sakkoja työnantajalle ja koulutuspäällikölle

Opiskelijan työtapaturmasta sakkoja työnantajalle ja koulutuspäällikölle

Mediatiedote 23.6.2015 Etelä-Suomi

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta lappeenrantalaisen puuntyöstölaitoksen omistajan työnantajana 30 päiväsakon eli 720 euron sakkorangaistukseen ja ammattioppilaitoksen koulutuspäällikön 10 päiväsakon eli 350 euron sakkorangaistukseen.

Tuomio liittyi työharjoittelussa olleelle opiskelijalle tammikuussa 2014 sattuneeseen työtapaturmaan. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 25.5.2015.
Tapaturmassa ammattikoulun opiskelijan etusormi leikkaantui irti hänen työskennellessään sirkkelillä, joka oli työturvallisuudeltaan puutteellinen. Sirkkelistä puuttuivat vaadittavat suojaimet sekä hätäpysäytys ja vahinkokäynnistyksen esto. Käräjäoikeuden mielestä sekä työnantaja että ammattioppilaitoksen koulutuspäällikkö syyllistyivät työturvallisuuslaiminlyönteihin.

Työnantajan edustajan katsottiin laiminlyöneen selvittää järjestelmällisesti työstä aiheutuneet vaaratekijät ja työssä käytettävän sirkkelipöydän ja sirkkelin vaaratekijät sekä ryhtyä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Koulutuspäällikön olisi käräjäoikeuden mukaan tullut valvoa, että oppilaitoksessa, johon oppilas sijoitetaan, selvitetään ja tunnistetaan työstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät riittävän järjestelmällisesti. Oikeus katsoi kuitenkin jääneen näyttämättä, että koulutuspäällikön velvollisuus olisi ollut ryhtyä yksittäisten työturvallisuuspuutteiden järjestelmälliseen selvittämiseen ja vaaran poistamiseen.

Työsuojelulakimies Marita Suoknuuti Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa erityisesti oppilaitoksia siitä, että oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tähän kuuluu oleellisena osana sen valvonta, että oppilaitoksessa ja sen käyttämissä työharjoittelupaikoissa on suoritettu riittävä vaarojen tunnistaminen ja arviointi. Näin oppilaitos varmistaa, että oppilas voidaan turvallisesti sijoittaa työpaikkaan harjoitteluun.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden asia nro: R 15/430

Lisätiedot:
Työsuojelulakimies Marita Suoknuuti, puh. 029 501 6299
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.