Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Paalutuskoneenkuljettajan apumies jäi betonipaalun alle – sakot päätoteuttajan ja aliurakoitsijan edustajille sekä yhtiöille

Paalutuskoneenkuljettajan apumies jäi betonipaalun alle – sakot päätoteuttajan ja aliurakoitsijan edustajille sekä yhtiöille

Mediatiedote 9.6.2021 Etelä-Suomi

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi rakennustyömaan työpäällikön ja aliurakoitsijan edustajan 50 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Lisäksi päätoteuttajana toiminut yhtiö tuomittiin 30 000 euron ja aliurakoitsijana toiminut yhtiö 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 8.6.2021.

Tuomio koski Espoossa 13.2.2018 sattunutta työtapaturmaa. Paalutuskoneenkuljettaja ja tämän apumies olivat olleet tekemässä paalutustyötä rakennustyömaalla. Kun paalutuskoneenkuljettaja oli mennyt paalutuskoneen ohjaamoon, apumies oli jäänyt seisomaan ohjaamon viereen. Kuljettaja oli alkanut laskemaan paalua ja järkälettä. Jostain syystä apumies oli vaihtanut paikkaa ja jäi lasketun paalun alle. Hän kuoli välittömästi.

Työpäällikön syyksi luettiin se, ettei tämä ollut varmistanut turvallisuussuunnitelman riittävyyttä ja ajantasaisuutta eikä huolehtinut paalutustyön päivittäisen valvonnan asianmukaisesta delegoinnista. Aliurakoitsijan edustajan syyksi luettiin se, ettei paalutustyöstä aiheutuvia vaaratekijöitä ollut riittävästi selvitetty eikä arvioitu. Arvioimatta oli esimerkiksi apumiehen toiminta suhteessa paalutuskoneen kuljettajaan, apumiehen työskentely vaara-alueella ja apumiehen sijoittuminen eri työvaiheiden aikana. Lisäksi aliurakoitsijan edustajan katsottiin laiminlyöneen velvollisuutensa tarkkailla paalutustyötä ja siinä noudatettujen työtapojen turvallisuutta. Käräjäoikeus katsoi, että paalutuskoneen kuljettajan ja apumiehen pitkä kokemus työstä ei poistanut aliurakoitsijan edustajan vastuuta huolehtia riittävästä ja asianmukaisesta perehdyttämisestä.

Yhteisösakkoa käräjäoikeus perusteli kummankin yhtiön osalta riittävän huolellisuuden noudattamatta jättämisellä.

”Maanrakennuskoneilla työskentelyyn liittyvien vaarojen vuoksi koneiden kuljettajille ja niiden läheisyydessä työskenteleville on annettava erityistä opetusta ja ohjausta, jotta nämä tiedostavat koneiden aiheuttamat vaaratekijät ja hallitsevat turvalliset työtavat”, korostaa työsuojelun lakimies Laura Kantola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio R 19/4773. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Laura Kantola, 029 501 6577, etunimi.sukunimi@avi.fi 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto