Sisältöjulkaisija

null Päätoteuttaja ei suunnitellut työtä putoamisvaarallisella alueella riittävän tarkasti - työnjohtajan ja aliurakoitsijan edustajalle sakkoja

Päätoteuttaja ei suunnitellut työtä putoamisvaarallisella alueella riittävän tarkasti - työnjohtajan ja aliurakoitsijan edustajalle sakkoja

25.9.2020 – Etelä-Suomi
Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi pienellä rakennustyömaalla toimineen päätoteuttajan työnjohtajan ja aliurakoitsijan edustajan molemmat 15 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 24.9.2020.
 
Tuomio liittyi Hämeenlinnassa pienellä työmaalla sattuneeseen työtapaturmaan, ja sen johdosta suoritetulla tarkastuksella havaituista muista puutteista työmaan turvallisuudessa. Työntekijä oli kaatunut kulkiessaan nojatikkaitta pitkin ja lisäksi tarkastuksella tarkastaja havaitsi, että tapaturmasta huolimatta tikkaita käytettiin edelleen työmaalla, ilman liukuestettä ja kiinnittämättä niitä. Lisäksi havaittiin, että kattoristikon asennustöissä putoamissuojaus oli riittämätön, eikä telineissä ollut nousuteitä. Myöskään putoamissuojaussuunnitelma ei täyttänyt lain vaatimuksia.

Oikeudenkäynnissä käsiteltiin sitä, miten tikkaita saa työmaalla käyttää ja milloin telineille tulee järjestää askelmalliset nousutiet. Käräjäoikeuden mukaan tikkaita ei saa käyttää muuta kuin tilapäisinä kulkuteinä ja silloinkin vain painumattomalla alustalla ja kiinnitettynä ylähäältä. Myös valvonta on käräjäoikeuden mukaan ollut puutteellista, kun tikkaiden käyttöä on jatkettu työmaalla sattuneesta tikastapaturmasta huolimatta. Käräjäoikeus katsoi myös, että telineisiin olisi pitänyt järjestää askelmalliset nousutiet.

Toinen käsitelty kokonaisuus koski putoamissuojauksen asianmukaisuutta ja sen suunnittelua. Käräjäoikeus katsoi, että tehdessään kattoristikon asennustyötä valjaiden varassa, tulisi valjaissa olla kaksi kiinnitysköyttä. Muuten työntekijät joutuvat työn edetessä, siirtäessään köyttä, hetken olemaan kokonaan ilman putoamissuojausta. Käräjäoikeus katsoi lisäksi, ettei yksilöimätön putoamissuojaussuunnitelma, jossa ei ole huomioitu työmaan yksilöllisistä olosuhteista johtuvaa putoamisvaaraa ole riittävä. Käräjäoikeuden mukaan putoamissuojaussuunnitelma laadintaa ei ole tarkoitettu muodollisuudeksi, joka voidaan hoitaa yleisluonteisella asiakirjalla kohteesta riippumatta.

Käräjäoikeus katsoi, että päätoteuttajan työnjohtaja oli syyllistynyt työturvallisuusrikokseen jättämällä putoamissuojaussuunnitelman tekemättä, jättämällä järjestämättä telineisiin askelmallisia nousuteitä ja jättämällä valvomatta nojatikkaiden käyttöä. Käräjäoikeuden mukaan hän ei myöskään ole huolehtinut putoamissuojauksen turvallisuudesta. Myös aliurakoitsijan esimies, jonka työntekijät työmaalla työskentelivät, oli jättänyt huolehtimatta valvonnasta tikkaiden ja korkealla työskentelyn osalta, sekä asianmukaisen putoamissuojauksen järjestämisestä.

”Turvallisuussuunnittelu ei ole muodollisuus vaan tärkeä pohja turvalliselle työskentelylle rakennustyömaalla”, summaa työsuojelun lakimies Ariann Grandell Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 24.9.2020, R 20/572
.
Lisätiedot: Lakimies Ariann Grandell, puh. 02950 16176, etunimi.sukunimi@avi.fi Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.