Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null PAH-yhdisteitä sisältävät rakennusmateriaalit huomioitava purkukohteissa

PAH-yhdisteitä sisältävät rakennusmateriaalit huomioitava purkukohteissa

Mediatiedote 11.4.2019

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet haluavat muistuttaa purkutyömaiden rakennuttajia ja pääurakoitsijoita siitä, että myös PAH-yhdisteitä sisältävät rakennusmateriaalit on huomioitava purkukohteissa.

Mitä ovat PAH-yhdisteet? Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) ovat kahdesta tai useammasta fuusioituneesta aromaattisesta renkaasta koostuvia tasomaisia hiilivety-yhdisteitä, joita muodostuu orgaanisen materiaalin epätäydellisessä palamisessa. PAH-yhdisteiden heikon haihtuvuusominaisuutensa vuoksi useat PAH-yhdisteet esiintyvät ilmassa pölyihin ja muihin ilmanhiukkasiin sitoutuneina.

PAH-yhdisteitä on rakennusmateriaaleissa mm. vedeneristeenä käytetyssä kivihiilipiessä esimerkiksi kerrostaloissa 1800-luvulta lähtien ja myöskin niin sanotussa pikieristeisessä Bergmanin putkessa, jota on käytetty sähköjohtojen putkitusputkena ennen muoviputkien markkinoille tuloa. Lisäksi PAH-yhdisteitä sisältävää kreosoottia on käytetty mm. ratapölkyissä ja sähköpylväissä. Edellä mainittujen rakennusmateriaalien lisäksi PAH-yhdisteitä sisältäviä rakennusmateriaaleja on myös paljon muualla ja niiden olemassaolo tulee selvittää aina kohdekohtaisesti.

Miksi PAH-yhdisteiltä tulee suojautua? Usein puhutaan vain asbestin vaarallisuudesta työntekijöiden terveydelle, mutta myös PAH-yhdisteet on huomioitava rakennustyömaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Työministeriön päätöksessä 838/1993 PAH-yhdisteet on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Ne aiheuttavat myös mm. silmä- ja iho-oireita, jotka tulee huomioida suojainten ja suojavaatetuksen osalta. Näiden työntekijöiden osalta, jotka mahdollisesti altistuvat PAH-yhdisteille, on altistumiset huomioitava työterveyshuollossa.

Rakennuttajan tulee haitta-ainekartoituksen avulla selvittää ennen purkutöitä, mitä haitta-aineita kohde sisältää. Päätoteuttajan on tehtävä ennen purkua purkusuunnitelma rakennuttajan haitta-ainekartoituksen perusteella. PAH- yhdisteitten vaarallisuudesta ja haitallisuudesta johtuen, työsuojeluviranomainen edellyttää lähes aina sisätiloissa tehtävissä PAH-yhdisteitä sisältävien rakennusmateriaalien purkutöissä alipaineistettua ja osastoitua purkutapaa asbestin tapaan. Tällöin on lisäksi huomioitava kohdekohtaisesti alipaineistettujen tilojen ja tilojen ilmankäsittelylaitteiden sekä hengityksensuojainten valinnan osalta, että osa PAH-yhdisteistä voi olla höyrystyviä. Työntekijöiden altistumisen lisäksi PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien purkutöissä tulee huolehtia siivouksesta ja jätteen turvallisesta jatkokäsittelystä.

Rakennusten purku- ja korjaustöiden lisäksi, on PAH yhdisteille altistumisen osalta huomioitava mm. vanhat pylväiden ja ratapölkkyjen kyllästämöt sekä varastoalueet. Ennen näissä kohteissa tehtäviä kunnallisteknisiä töitä tai saastuneiden maiden puhdistustöitä, on rakennuttajan roolissa toimivan tahon selvitettävä maaperän tila, jotta alueella tehtävien töiden yhteydessä osataan suojautua asianmukaisesti.

Aiheesta on saatavilla myös RATU-kortti (Ratu 82-0381). Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä. Menetelmät

Lisätietoa:
Työterveyslaitos: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/12/pah-yhdisteet-tavoitetaso.pdf