Sisältöjulkaisija

null Painamisen työturvallisuudessa puutteita

Painamisen työturvallisuudessa puutteita

15.2.2018 – Pohjois-Suomi

Työsuojeluviranomainen on havainnut puutteita painamisen, kuten lehti- ja kopiopainojen, toimialalla. – Puutteita havaittiin erityisesti terveydelle vaarallisiin kemikaaleihin ja työterveyshuoltoon liittyvissä asioissa, kertoo ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

Tuoreen tilaston mukaan toimialalle tehtiin Pohjois-Suomen AVIn alueella 30.8.2017–16.1.2018 yhteensä 33 viranomaisaloitteista työsuojelutarkastusta. Alalla on isoja toimijoita moderneine konelinjastoineen, mutta toisaalta myös alalle on syntynyt mikroyrityksiä. Jälkimmäisissä työskentely on käsityömäistä käyttäen apuna monimuotoisia pientyökaluja ja erityisiä kemiallisia aineita.

Kemikaaliasioissa huomautettavaa oli lähinnä työpaikan kemikaaliluetteloissa ja käyttöturvallisuustiedotteissa. Työterveyshuollon suhteen puutteita havaittiin työterveyshuollon toimintasuunnitelmissa ja työpaikkaselvityksissä. – Sen sijaan toimialan aiemmassa valvonnassa havaitut puutteet koneiden ja laitteiden turvallisuudessa oli korjattu melko hyvin, toteaa ylitarkastaja Rajala.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, p. 0295 017 625, sähköposti:
hanna-kaisa.rajala@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue