Sisältöjulkaisija

null Päiväkodin omistajalle sakot työsyrjinnästä

Päiväkodin omistajalle sakot työsyrjinnästä

Mediatiedote 30.10.2015 Etelä-Suomi

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yksityisen päiväkodin toimitusjohtajan 25 päiväsakon rangaistukseen työsyrjintärikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 30.10.2015.

Tapauksessa työnantaja päätti päiväkodissa lastenhoitajana työskennelleen työntekijän työsuhteen työntekijän jäätyä sairauslomalle muutamaa päivää ennen koeajan päättymistä. Työnantaja kertoi perusteeksi työntekijän sopeutumattomuuden työyhteisöön sekä huolen siitä, ettei työntekijä terveydentilansa vuoksi kykene suoriutumaan työstään.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että työsuhteen päättämisperusteena on ollut yksinomaan työntekijän terveydentila ja näin ollen työnantaja on asettanut työntekijän lähtökohtaisesti kielletyllä perusteella epäedulliseen asemaan päättämällä työsuhteen. Käräjäoikeus katsoi, ettei työnantaja ollut riittävästi selvittänyt työntekijän todellista työkykyä ja siten työsuhteen todellisia jatkamisedellytyksiä. Näin ollen työnantajalla ei ollut painavaa, hyväksyttävää syytä työsuhteen päättämiselle.

"Lähtökohtaisesti työsuhdetta ei saa päättää työntekijän terveydentilan perusteella. Joissain tapauksissa terveydentilaa voidaan pitää painavana hyväksyttävänä syynä päättää työsuhde. Tällöin edellytetään, että työnantaja on selvittänyt esimerkiksi työterveyshuollon kanssa sairauden pysyvämpää vaikutusta työtehtävistä suoriutumiseen. Työnantajan on voitava osoittaa, että työkyky on alentunut olennaisesti ja pitkäaikaisesti", toteaa työsuojelun lakimies Anna Tiainen.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 30.10.2015 (R 15/769)

Lisätietoja:

Työsuojelun lakimies Anna Tiainen, puh. 029 5016 448, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.