Sisältöjulkaisija

null Päiväkoti purki lähes kaikkien työntekijöidensä työsuhteet heidän ollessa sairauslomalla – sakot työsyrjinnästä

Päiväkoti purki lähes kaikkien työntekijöidensä työsuhteet heidän ollessa sairauslomalla – sakot työsyrjinnästä

16.11.2017 – Etelä-Suomi

Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi Kouvolassa toimivan yksityisen päiväkodin johtajan ja aluepäällikön 25 päiväsakon rangaistukseen työsyrjinnästä. Oikeus antoi tuomionsa 15.11.2017.

Tapahtumat sijoittuvat loppuvuoteen 2014. Päiväkoti oli aloittanut toimintansa kesällä ja yritykseen oli rekrytoitu viisi uutta työntekijää. Työntekijät kokivat, että päiväkodin sisäilman laadussa oli ongelmia, ja he joutuivat olemaan sisäilmaongelmille tyypillisten sairauksien vuoksi useita kertoja sairauslomalla syksyn ja alkutalven aikana. Ennen koeajan päättymistä työnantaja kutsui neljä työntekijää viidestä keskustelutilaisuuteen, jonka päätteeksi toimitusjohtaja irtisanoi työntekijät. Nämä kyseiset neljä henkilöä olivat kokeneet sisäilmaoireita.

Työnantajan väitteen mukaan koeaikapurut oli tehty siksi, että työntekijät olivat laiminlyöneet työtehtäviään ja rikkoneet lojaliteettivelvoitettaan työnantajaansa kohtaan puhuessa sisäilma-asioista päiväkodin lasten vanhemmille ja vaatiessaan uusia toimitiloja päiväkodin käyttöön.

Hovioikeus katsoi samoin kuin käräjäoikeus, että suoranaista näyttöä työtehtävien laiminlyönnistä ei ollut ja että käyty keskustelu sisäilma-asioiden ympärillä on liittynyt nimenomaan työntekijöiden huoleen terveydentilastaan. Hovioikeus katsoi, että työsopimusten samanaikaisista purkamisista, purkamisen perusteiksi ilmoitetuista syistä ja purkamistilaisuudessa noudatetusta menettelystä on pääteltävissä, että työnantajan edustajat ovat olleet yhdessä päättämässä purkamisista ja tietoisia siitä, että sairauspoissaolot ovat keskeinen syy purkamisiin. Näin ollen oikeus tuomitsi päiväkodin johtajan ja aluepäällikön sakkoihin. Työsuhteiden päättämisilmoitukset allekirjoittaneen toimitusjohtajan osalta asiaa ei käsitelty, sillä häntä ei oltu haastettu ajallaan.

"On tärkeä muistaa, että työntekijän terveydentila ei saa olla työsuhteen päättämisperuste, vaikka sairauslomista aiheutuisikin haasteita työjärjestelyille. Laki suojaa myös työntekijöitä silloin, kun nämä pyrkivät edistämään terveellisiä ja turvallisia työoloja työpaikalla", muistuttaa työsuojelulakimies Aki Eriksson Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Itä-Suomen hovioikeuden tuomio R 17/326, 15.11.2017

Lisätietoja:
Lakimies Aki Eriksson, puh. 0295 016 254, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.