Sisältöjulkaisija

null Päiväsakkoja työsuojelurikoksesta

Päiväsakkoja työsuojelurikoksesta

10.12.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 5.12.2018 tuominnut jäähdytys- ja tuuletuslaitteita valmistavan yrityksen työnjohtajan 20 päiväsakon eli 600 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli toukokuussa 2017 sattunut työtapaturma, jossa työntekijän sormi lähes leikkaantui irti pakkaamon suojaamattomasta katkaisusahasta. Katkaisusaha oli pitkään käytetty niin, että sahan yläsuojan laskeutuminen terän päälle oli poistettuna käytöstä. Suojakuvun alle takavasteeksi asetettu lankku oli estänyt suojakuvun laskeutumisen leikattavan materiaalin korkeudelle.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja ei ollut riittävästi huolehtinut työpaikan turvallisuudesta kuten sahan suojalaitteen toiminnallisuuden huolehtimisesta. Työnjohtaja oli laiminlyönyt ohjata alaisiaan yläsuojan oikeaan käyttöön sekä laiminlyönyt valvoa työntekijöitä sahan käytössä. Koska suojan toiminnallisuus oli estetty, työntekijän oli mahdollista päästä vaara-alueelle, eli terän kohdalle. Työturvallisuusrikos on ns. vaarantamisrikos eli rikos täyttyy jo työturvallisuusmääräysten rikkomisella eikä se edellytä työntekijän terveyden tosiasiallista vaarantamista.  

Käräjäoikeus katsoi, että asiassa oli kysymys siitä, ettei suojakupu ole laskeutunut oikein. Alhaalta nouseva terä oli ollut suojakuvulla suojattu, mutta suojan toiminnallisuus oli muutettu niin, että vaara-alueelle oli pääsy. Käräjäoikeus totesi näytetyksi, että kyseinen kone oli ollut kauan samanlaisessa kunnossa. Tapaturmaan johtanut syy ei ollut epätavallinen eikä ennalta arvaamattomissa, mistä syystä riittävä ja oikeudenmukainen seuraamus on työnjohtajalle määrätyt päiväsakot.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaaroja on tunnistettava ja vaara-alueelle pääsy on estettävä asianmukaisilla ja toimivilla suojalaitteilla. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta. Myös oikeat toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi ovat tärkeitä: vaarat tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa teknisin toimin.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 18/712

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue