Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Palvelualalla tilaajavastuuselvitykset hankitaan myöhässä

Palvelualalla tilaajavastuuselvitykset hankitaan myöhässä

Verkkouutinen 8.2.2019

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tilaajavastuutarkastajat valvoivat vuonna 2018 majoitus- ja ravitsemusalaa, kaupanalaa sekä kiinteistöalaa. Eniten tarkastuksia tehtiin majoitus- ja ravitsemusalan kohteisiin. Palvelualan hankkeessa tehtiin yhteensä 208 tarkastusta. Vuonna 2018 palvelualaa valvottiin pääasiassa Etelä- ja Pohjois-Suomessa.

Vuoden 2018 valvontahavainnot

Tarkastuksilla tarkastettiin yhteensä 707 sopimusta. Selvitysvelvollisuutta oli noudatettu lain mukaisesti 68 sopimuksessa. 327 sopimuksessa havaittiin puutteita selvitysvelvollisuuden noudattamisessa. Toimintaohjeita annettiin pääasiassa selvitysten hankkimisesta ennen sopimuksien solmimista. Laiminlyöntimaksuprosessin aloittamiseen johti 14 tarkastusta.

Palveluhankkeen tarkastetut sopimukset 2018 -taulukko

Tarkastetuista sopimuksista noin 44 prosentissa tilaajalla ei ollut tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvollisuutta. Yleisimpiä syitä tähän oli, että tilaajavastuulain mukainen raja-arvo ei ylittynyt sopimuksissa tai sopimuskumppanin työntekijä ei tee työtä tilaajan tiloissa tai työkohteessa.

Vuoden 2019 valvonta

Vuonna 2019 palvelualaa valvotaan koko Suomessa ja suunniteltu tarkastusmäärä 350 on hieman edellisvuotta suurempi. Vuonna 2019 valvottaviin toimialoihin on aikaisempien lisäksi otettu mukaan kulttuuri, viihde, urheilu ja virkistystoimialat. Palveluhanke pyrkii viestinnällä edistämään tilaajavastuulain tuntemista palvelualalla.

Tilaajavastuulain tarkoitus on torjua harmaata taloutta ja epätervettä kilpailua. Se velvoittaa tilaajaa ennen alihankinta- tai vuokratyösopimuksen solmimista selvittämään, että sopimuskumppani on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa, kuten verot, työntekijöiden eläkevakuuttamisen, tapaturmavakuuttamisen ja työterveyshuollon.

www.tyosuojelu.fi/tilaajavastuu / www.tyosuojelu.fi/bestallaransvar

Valvonnan etenemisestä ja havainnoista kerrotaan myös Twitterissä: twitter.com/tilaajavastuu.

Lisätietoa:
Tarkastaja Taru Rikula puh. 029 501 6125,
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue