Sisältöjulkaisija

null Parma Oy:lle sakkotuomioita Uuraisten betonielementtitehtaalla sattuneesta kuolemaan johtaneesta työtapatumasta

Parma Oy:lle sakkotuomioita Uuraisten betonielementtitehtaalla sattuneesta kuolemaan johtaneesta työtapatumasta

13.10.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Elementtitehtaan ontelolaattahallissa sattui helmikuussa 2015 vakava kuolemaan johtanut työtapaturma, kun valulinjalla työskennellyt betonityöntekijä jäi puristuksiin useiden tonnien painoisten työkoneiden väliin.
 
Keski-Suomen käräjäoikeus antoi asiassa tuomionsa 13.10.2017. Parma Oy:lle määrättiin työturvallisuusrikoksesta 40 000 euron suuruinen yhteisösakko. Käräjäoikeus totesi, että ontelolaattatuotannon keskeisten tuotantotapojen ja -menetelmien osalta oli pitkäkestoisesti laiminlyöty työturvallisuusmääräysten noudattamista. Elementtitehtaan tehdaspäällikkö ja työnjohtaja tuomittiin puolestaan molemmat työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta 70 päiväsakon suuruisiin sakkorangaistuksiin ja maksamaan sakkoa yhteensä yli 5 000 euroa. Lisäksi vastaajille tuomittiin maksettavaksi erilaisia oikeudenkäyntikuluja ja todistelukustannuksia yli 1 500 euroa.

Työtapaturma sattui, kun hallissa oltiin normaalin työtavan mukaisesti työskentelemässä vierekkäisillä valulinjoilla. Betonityöntekijä oli ns. siirtoajolla kuljettamassa hyvin hitaasti liikkuvaa 8 600 kg:n painoista sahauskonetta hallin toiseen päähän, kun samanaikaisesti muutaman työntekijän valuryhmä oli vastakkaisen päädyn alueella tekemässä työtään yli 5 000 kg:n painoisen valukoneen takana ja sivuilla. Siirtoajo toistui hallissa päivittäin 3-4 kertaa.

Sahauskonetta piti kuljettaa pakkotoimisesti koneen ohjaamosta siten, että kuljettajan piti koko ajan vaikuttaa ohjaamon hallintalaitteessa olevaan siirtovipuun. Työntekijät olivat kuitenkin useiden vuosien ajan lukinneet siirtovivun ajoasentoon mekaanisesti narulla tai aiemmin kulmahiomakoneen laikalla, jolloin työntekijä saattoi tehdä muita töitä linjalla sahauskoneen liikkumisen aikana. Tapahtumahetkellä betonityöntekijä oli juuri varoittanut vaara-alueella ollutta valuryhmää sahauskoneen lähestymisestä, kun hän oli jostain syystä vielä viime hetkellä ennen koneiden kohtaamista yrittänyt päästä sahauskoneen ohjaamoon, jolloin hän oli kompastunut ja jäänyt koneiden välissä olleeseen vain noin 17 cm:n levyiseen tilaan puristuksiin.  

Riskialtis työtapa oli ollut tehtaalla käytössä rutiininomaisesti ja avoimesti huomattavan pitkän ajan. Työntekijät saattoivat siirtoajon aikana valita työtapansa vapaasti ja toimia halutessaan turvaohjeiden vastaisesti. Työturvallisuusmääräykset edellyttävät työnantajan edustajilta, että työpaikalla käytettävien työmenetelmien ja työtapojen turvallisuutta tarkkaillaan aktiivisesti ja puututaan tarvittaessa virheelliseen menettelyyn. Käräjäoikeuden tuomion mukaan tehtaanjohtaja ja ontelolaattahallin työnjohtaja olivat laiminlyöneet työnjohdolta vaadittavan valvontavelvollisuuden.       

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 17/29

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 0295 018 735
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue