Sisältöjulkaisija

null Pieksämäkeläiselle yrittäjälle 14 000 euron uhkasakot työsuhdeasiakirjojen laiminlyönnistä

Pieksämäkeläiselle yrittäjälle 14 000 euron uhkasakot työsuhdeasiakirjojen laiminlyönnistä

15.3.2017 – Itä-Suomi

Työsuojeluviranomainen on tuominnut pieksämäkeläiselle parketti- ja mattoasennuksia toiminimellä tekevälle miehelle 14 000 euron uhkasakot, koska hän ei ole antanut työntekijöilleen työsuhteeseen liittyviä asiakirjoja.

Kolme yrityksen entistä työntekijää ottivat syksyllä 2016 yhteyttä aluehallintovirastoon, koska he eivät olleet pyynnöistään huolimatta saaneet työnantajaltaan työtodistuksia eikä palkkalaskelmia. Yksi heistä ei ollut saanut myöskään työsuhteensa ehtoja kirjallisena.

Työsuojelutarkastaja antoi työnantajalle kirjalliset kehotukset, joissa hän vaati asiakirjojen antamista määräajalla. Yrittäjämies ei kuitenkaan noudattanut kehotuksia, minkä vuoksi työsuojeluviranomainen määräsi asiakirjat annettavaksi sakon uhalla. Työnantaja antoi asiakirjat yhdelle työntekijälle, mutta ei edelleenkään kahdelle muulle. Tämän vuoksi työsuojeluviranomainen tuomitsi miehen maksettavaksi kahden työntekijän asiakirjojen osalta asetetut yhteensä 14 000 euron uhkasakot. Yrittäjämies sai uhkasakkojen tuomitsemispäätöksen tiedokseen maanantaina 6.3. Samalla työsuojeluviranomainen toimitti hänelle kuulemiskirjeen uuden määräajan ja uusien, huomattavasti suurempien uhkasakkojen asettamiseksi.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen toteaa, että työtodistuksen saaminen viivytyksettä on työntekijälle usein käytännössä tärkeää, koska työntekijä voi tarvita sitä uuden työ- tai opiskelupaikan hakemisessa. Työtodistus ja palkkalaskelmat ovat tärkeitä asiakirjoja myös siksi, että työntekijä voi tarvita niitä työttömyyspäivärahan saamiseksi. Ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaakin, että työnantajalla on velvollisuus antaa kaikille työntekijöille palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä ja työtodistus työsuhteen päättyessä viivytyksettä työntekijän sitä pyytäessä. Työsuhteen ehdot on annettava työntekijälle kirjallisena aina silloin kun työsuhde kestää yli kuukauden. Jos työnantaja on laiminlyönyt asiakirjojen antamisen, työsuojeluviranomainen asettaa yhdenmukaisesti kaikille työnantajille määräajan ja uhkasakon. Näiden asiakirjojen antamatta jättäminen on lisäksi säädetty laissa rangaistavaksi laiminlyönniksi, josta työsuojeluviranomaisella on velvollisuus tehdä poliisille rikosilmoitus.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka