Sisältöjulkaisija

null Pielis Group Oy:lle ja sen edustajalle tuomio työturvallisuusrikoksesta

Pielis Group Oy:lle ja sen edustajalle tuomio työturvallisuusrikoksesta

25.5.2018 – Itä-Suomi

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tänään tuominnut rakentamisessa käytettävää betonia ja betonielementtejä valmistavan Pielis Group Oy:n (entinen Pielisen Betoni Oy) ja sen tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta, koska yhtiössä oli laiminlyöty opastaa työntekijä säätämään yhtiön Joensuun tehtaalla olleen sirkkelin terän ylä-suoja ja jakoveitsi koneen käyttöohjeen mukaisesti.

Yhtiön Joensuun tehtaalla käytetyllä pöytäsirkkelillä sattui toukokuussa 2016 tapaturma, kun työntekijä oli sahannut sirkkelillä vanerilevyä ja hänen sormensa osui sirkkelin terään. Tapaturma sattui, koska työntekijä ei ollut säätänyt sirkkelin terän yläsuojaa ja jakoveistä sahattavana olevan kappaleen paksuuden mukaisesti niin, että ne olisivat estä-neet sormien joutumisen terän leikkaamaksi.

Käräjillä syytettynä ollut yhtiön Joensuun tehtaan tuotantopäällikkö vetosi muun muassa siihen, että hän oli antanut työntekijälle opastuksen, johon sisältyi myös sirkkelin käytön opastus. Hänen mukaansa yksityiskohtaisemmalle opastukselle ollut tarvetta, koska kyseessä oli kokenut työntekijä, joka oli käyttänyt sirkkeliä vuosien ajan. Käräjillä kuultavana ollut työntekijä kertoi itsekin, että hän oli saanut riittävän opastuksen sirkkelin käyttöön.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että opastus ei ollut riittävä, koska työpaikalla ei ollut ollut koneen suomenkielisiä käyttöohjeita työntekijöiden saatavilla eikä tuotantopäällikkö ollut opastanut työntekijää säätämään teränsuojia koneen käyttöohjeissa määriteltyihin asentoihin. Lisäksi oikeus totesi, että tuotantopäällikkö oli laiminlyönyt riittä-västi valvoa työntekijöitä, jolloin hän olisi huomannut, että työntekijä ei säädä sirkkelin suojalaitteita oikein. Näin ollen oikeus tuomitsi tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta 30 päiväsakkoon, josta hänelle tulee maksettavaa 930 euroa.

Oikeus katsoi myös, että kyseinen työturvallisuuslaiminlyönti oli tapahtunut työnantajan eli Pielis Group Oy:n toimin-nassa. Oikeus ei kuitenkaan tuominnut työnantajaa yhteisösakkoon, koska kyseessä oli yksittäinen laiminlyönti ja yhtiön johto oli pyrkinyt huolehtimaan työturvallisuudesta jo ennen kyseistä laiminlyöntiä.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaa, että työnantajan edustajia ei vapauta heille säädetystä opastusvelvolli-suudesta se, että kyseessä on vanha työntekijä ja hänellä on pitkä kokemus kyseisen koneen käytöstä. Esimiehillä on kokeneidenkin työntekijöiden kohdalla velvollisuus varmistua siitä, että hän on omaksunut oikeat työtavat. Työnan-tajan edustajia ei vapauta rangaistusvastuusta sekään, vaikka työntekijä käyttäisi tahallisesti vääriä työtapoja, vaan esimiehillä on velvollisuus jatkuvasti valvoa työntekijöiden käyttämiä työtapoja ja puuttua heidän käyttämiin vääriin ja heidän turvallisuudelle vaaraa aiheuttaviin työtapoihin.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio R 18/276

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka