Sisältöjulkaisija

null Pienissä kaupoissa puutteita työterveyshuollon järjestämisessä

Pienissä kaupoissa puutteita työterveyshuollon järjestämisessä

Mediatiedote 4.5.2016 Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue teki vuosina 2012-2015 yhteensä reilut 950 tarkastusta kaupanalan työpaikoilla. Valvontahavaintojen mukaan kaupanalan työsuhteen keskeiset ehdot ja palkkalaskelmat ovat pääsääntöisesti kunnossa. Myöskään työaikakirjanpidossa tai työvuoroluetteloissa ei ole paljon puutteita.

– Sen sijaan työterveyshuoltoon liittyvät puutteet ovat joka vuosi olleet yleisimpiä. Työterveyshuolto puuttuu yleisimmin hiljattain aloittaneista, ketjujen ulkopuolella toimivista, työntekijämääriltään pienistä kaupan kohteista. Myös työterveyshuollon tekemissä työpaikkaselvityksissä havaittiin puutteita: sitä ei oltu tehty, se eivät ollut ajan tasalla tai se ei ollut työntekijöiden nähtävillä, kertoo ylitarkastaja Jari Toivonen.

Työsuojelutarkastajat antoivat kaupanalan työnantajille kehotuksia laittaa työsuojeluasiat kuntoon keskimäärin lähes joka kolmannessa tarkastuksessa.

- Kaupan ketjuilla on hyvät mallit työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin. Puutteita oli kuitenkin noin 20-25 prosentissa kohteista. Väkivallan uhkatekijöiden selvittämisen ja arvioinnin kaupan voidaan katsoa olevan hyvällä tasolla, mutta toimenpiteiden toteutuksessa on vielä puutteita. Käsin tehtävien nostojen hallinta on sen sijaan kunnossa, arvioi ylitarkastaja Toivonen.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jari Toivonen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue,
p. 0295 017 634, etunimi.sukunimi(at)avi.fi