Sisältöjulkaisija

null Pientalotyömaat työsuojeluviranomaisen tehovalvonnassa

Pientalotyömaat työsuojeluviranomaisen tehovalvonnassa

28.9.2015

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että pientalotyömaat ovat edelleen vaarallisimpia rakennustyömaita johtuen työturvallisuusmääräyksien laiminlyönneistä. Tämän vuoksi rakennusalan työsuojelun valvontaa kohdistetaan yhä enemmän pientalotyömaihin.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden rakennusalan tarkastajat suorittavat viikolla 40 tehovalvontaa omakotitalotyömaille. Tavoitteena on työturvallisuuden tason nostaminen ja työtapaturmien määrän vähentäminen. Tarkastuksilla kiinnitetään erityisesti huomiota putoamissuojauksen järjestämiseen, työtelineisiin ja tikkaiden sekä henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöön.

Tarkastuksien yhteydessä selvitetään myös ovatko rakennushankkeen osapuolet rakennuttaja ja urakoisijat sopineet selkeästi työmaan päätoteuttajan ja työsuojelusta vastaavan henkilön nimeämisestä. 

Lisätietoa työturvallisesta rakentamisesta Tyosuojelu.fissä:
Työolot: Rakennusala
 

Lisätietoja:
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueet:
Etelä-Suomen AVI, tarkastaja Jari Nykänen p. 0295 016 321
Itä-Suomen AVI, tarkastaja Arto Liukkonen p.0295 016 983
Lounais-Suomen AVI, tarkastaja Juha Sinerjoki p.0295 029 285
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, ylitarkastaja Janne Hokkanen p. 0295 018 450
Pohjois-Suomen AVI, ylitarkastaja Lasse Kytömäki p.0295 017 610