Sisältöjulkaisija

null Pientalotyömaiden putoamissuojaukset rempallaan

Pientalotyömaiden putoamissuojaukset rempallaan

23.10.2015

Työsuojelutarkastajat ovat tehneet eri puolilla maata pientalotyömaille yhteensä 365 tarkastusta kuluneen vuoden aikana. Tarkastuksissa on kiinnitetty huomioita putoamissuojaukseen, työtelineisiin ja tikkaisiin sekä henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöön. Tavoitteena on ollut työturvallisuuden tason nostaminen ja työtapaturmien määrän vähentäminen.

Valvontatulokset kertovat, että erityisesti putoamissuojaus ja rakennustyössä käytettävät henkilösuojaimet ovat retuperällä. Muilta osin pientalotyömaiden työsuojeluasiat ovat melko hyvässä jamassa.

Tarkastuksien yhteydessä selvitettiin myös ovatko rakennushankkeen osapuolet rakennuttaja ja urakoisijat sopineet selkeästi työmaan päätoteuttajan ja työsuojelusta vastaavan työmaan vastuuhenkilön nimeämisestä. Tämä asia on valvonnan yhteydessä tehtyjen keskustelujen perusteella pääosin kunnossa.

Lisätietoa työturvallisesta rakentamisesta:
http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala


Lisätietoja:
Tarkastaja Mikko Koivisto
Puh. 0295 018 672
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue