Takaisin edelliselle sivulle

Pimeys on työturvallisuusriski

Pimeys on työturvallisuusriski

21.11.2016

Vuosittain sattuu vakavia tapaturmia, joiden osasyynä pimeys. Se, ettei työntekijää havaita.

Työturvallisuutta koskevissa säädöksissä ei ole annettu työpaikan valaistusta koskevia ohje- tai raja-arvoja. Työnantajan on kuitenkin velvollisuus valvoa, että työpaikalla on riittävät valaistusolosuhteet ja että työntekijät käyttävät asianmukaista varoitusvaatetusta. Työntekijän velvollisuus on noudattaa työnantajan antamia ohjeita.

Riskialttiita paikkoja on esimerkiksi tehtaiden pimeät piha-alueet silloin, kun työkoneita on paikalla.  Muita töitä, joissa ollaan pimeän aikaan paljon ulkona, ovat mm. rakentaminen, päiväkodit ja postinjakelu.

Lisätietoja:
http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/fysikaaliset-tekijat/valaistus
Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 44: Näkyvä varoitusvaatetus

Jaa tämä sivu