Sisältöjulkaisija

null Pimeys on työturvallisuusriski

Pimeys on työturvallisuusriski

21.11.2016

Vuosittain sattuu vakavia tapaturmia, joiden osasyynä pimeys. Se, ettei työntekijää havaita.

Työturvallisuutta koskevissa säädöksissä ei ole annettu työpaikan valaistusta koskevia ohje- tai raja-arvoja. Työnantajan on kuitenkin velvollisuus valvoa, että työpaikalla on riittävät valaistusolosuhteet ja että työntekijät käyttävät asianmukaista varoitusvaatetusta. Työntekijän velvollisuus on noudattaa työnantajan antamia ohjeita.

Riskialttiita paikkoja on esimerkiksi tehtaiden pimeät piha-alueet silloin, kun työkoneita on paikalla.  Muita töitä, joissa ollaan pimeän aikaan paljon ulkona, ovat mm. rakentaminen, päiväkodit ja postinjakelu.

Lisätietoja:
http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/fysikaaliset-tekijat/valaistus
Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 44: Näkyvä varoitusvaatetus