Sisältöjulkaisija

null Pimeys on työturvallisuusriski

Pimeys on työturvallisuusriski

Mediatiedote 20.11.2015

Pimeä vuodenaika lisää työtapaturmien riskiä monilla aloilla ja saattaa johtaa vakaviinkin työtapaturmiin, joiden osasyynä on työntekijän huono havaittavuus. Työnantajan velvollisuus on valvoa, että työpaikalla on riittävät valaistusolosuhteet ja että työntekijät käyttävät tarvittaessa asianmukaista näkyvää varoitusvaatetusta. Työntekijän velvollisuus on noudattaa työnantajan antamia ohjeita asiassa.

Tyypillinen pimeän aiheuttama työtapaturma liittyy siihen, että työntekijä jää ajoneuvon tai työkoneen alle, kun häntä ei ole havaittu pimeässä. Työt, joissa työntekijää ei voida täysin suojata ajoneuvoliikenteeltä tai työkoneilta liittyvät mm. tietöihin, talojen rakentamiseen, piha-alueilla liikkumiseen sekä töihin, joissa työskennellään jalkaisin ajoneuvojen tai työkoneiden läheisyydessä.

Pimeän aiheuttamia työtapaturmia ehkäistään parhaiten siten, että työntekijöiden liikkumiseen ja työskentelyyn käyttämät alueet erotetaan ajoneuvoliikenteestä ja työkoneista. Mikäli jalankulku- ja työskentelyalueita ei voida erottaa, tulee työnantajan huolehtia siitä, että ulkotilat on riittävästi valaistu ja että työntekijät käyttävät näkyvää varoitusvaatetusta.

Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: työympäristöpäivystys puh. 0295 016 000
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: työolosuhdepäivystys puh. 0295 018 450
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: työolosuhdepäivystys puh. 0295 018 000
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: työympäristöpäivystys puh.  0295 016 800
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: työolosuhdepäivystys puh. 0295 017 500

Linkkejä:
Tyosuojelu.fi: Valaistus
Näkyvä varoitusvaatetus (pdf), Työsuojeluhallinto, Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 44


Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Lisäksi vastuualueet antavat ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa terveestä ja turvallisesta työstä työsuojeluhallinnon uudistuneessa verkkopalvelussa www.tyosuojelu.fi.