Sisältöjulkaisija

null Porkka Finland Oy:lle yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Porkka Finland Oy:lle yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

21.5.2015 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 21.5.2015 tuominnut hollolalaisen Porkka Finland Oy:n 6.000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön Ylöjärven tehtaalla kunnossapidon esimies ja työnjohtaja tuomittiin kumpikin 10 päiväsakon eli 470 ja 370 euron sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli Ylöjärven tehtaalla maaliskuussa 2014 sattunut työtapaturma. Työntekijä oli senkkaamassa teräslevyyn tehtyjä reikiä pylväsporakoneella. Viimeisen reiän kohdalla hänen kädessään ollut viiltosuojahansikas tarttui poranterässä kiinni olleeseen lastuun. Työntekijän vasemman käden nimetön sormi kiertyi poran terän mukana loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen totesi, että yhtiölle oli työsuojelutarkastuksella toukokuussa 2013 annettu kirjallinen kehotus varustaa työpaikalla olevat pylväsporakoneet terän vaara-alueen suojaavilla suojuksilla syyskuun loppuun mennessä. Työnantaja ei kuitenkaan ollut noudattanut annettua kehotusta. Työsuojeluviranomainen katsoi, että mikäli asianmukainen suoja olisi ollut käytettävissä ja käytössä, olisi se estänyt työntekijän käden osumisen pylväsporakoneen terän vaara-alueelle.

Käräjäoikeus totesi olevan riidatonta, että työsuojelutarkastaja oli kehottanut työnantajaa laittamaan pylväsporakoneeseen suojan. Näin ei kuitenkaan ollut menetelty ennen työtapaturman sattumista. Molemmilla vastaajilla oli tieto kehotuksesta ja velvollisuus sitä noudattaa. Käräjäoikeus katsoi, että viranomaisen antamaa määräystä pitää noudattaa. Sen osalta työnantajalla tai sen edustajilla ei ole harkintavaltaa siitä, noudatetaanko viranomaismääräystä vai ei.

Yhteisösakon osalta käräjäoikeus katsoi, että Porkka Finland Oy:n toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta työturvallisuusrikoksen ehkäisemiseksi. Käräjäoikeus otti huomioon yhtiön taloudellisen tilanteen ja katsoi kohtuulliseksi yhteisösakoksi syyttäjän vaatiman 10 000 euron sijasta 6 000 euroa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/1694

Lisätietoja:
Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659