Sisältöjulkaisija

null Pöytäsahan puutteellisesta suojauksesta sakot työnantajalle

Pöytäsahan puutteellisesta suojauksesta sakot työnantajalle

Mediatiedote 7.12.2015 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 2.12.2015 tuominnut tamperelaisen rakennusyrityksen toiminnasta vastaavan henkilön 25 päiväsakon eli 700 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli elokuussa 2013 sattunut työtapaturmajuttu. Työntekijä loukkaantui, kun hän oli halkaisemassa ikkunalistoja pöytäsahalla. Sahauksen puolessa välissä ikkunalista juuttui kiinni terään ja hajosi. Työntekijän sormet osuivat terään vahingoittuen.

Työntekijän käyttämästä pöytäsahasta puuttuivat sekä jakoveitsi että terän yläsuoja, joiden tarkoitus on suojata sahan käyttäjää työtapaturmilta. Jakoveitsi pitää sahattavan uran sillä tavoin auki, ettei pääse syntymään ns. takapotkua. Yläsuoja taas estää tahattoman koskettamisen terään. Tahaton koskettaminen tapahtuu tyypillisesti tilanteissa, joissa esimerkiksi takapotkun takia syntyy nopea ennakoimaton liike. Käsi saattaa tällöin osua terään. Seurauksena syntyvät vammat ovat usein peruuttamattomia.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että koska sahaan kuuluvat olennaiset turvavarusteet olivat ilmeisesti puuttuneet jo pidempään, oli työnantaja laiminlyönyt huolehtia työvälineen turvallisuudesta.

Käräjäoikeus totesi vastaajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että rakennustyömaalla on työssä käytettävien koneiden, ja muiden laitteiden rakenne ja kunto aina todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/3399

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659