Sisältöjulkaisija

null Puhelinmyyntialan työsuojeluvalvonnalla hyviä tuloksia

Puhelinmyyntialan työsuojeluvalvonnalla hyviä tuloksia

17.6.2015

Puhelinmyyntialan työsuojeluvalvontaa toteutettiin kaikilla aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilla vuosina 2013–2014. Valtakunnallisen hankkeen aikana tarkastajat tekivät työpaikoille 278 tarkastusta ja antoivat työnantajille 790 velvoitetta. Työsuojelun vastuualueiden päivystykseen tulleet puhelinmyyntialan yhteydenotot vähenivät selvästi jo vuoden 2014 aikana verrattuna aikaisempiin vuosiin kaikilla muilla alueilla paitsi Etelä-Suomessa, jossa vähentymistä oli jonkin verran.

Hankkeen lähtökohtana olivat toistuvat yhteydenotot työsuojeluviranomaisen työsuhdepäivystykseen puhelinmyyntiyritysten työntekijöiltä. Vastaavia yhteydenottoja oli ollut paljon myös työntekijäliittoihin. Yhteydenotot liittyivät erityisesti palkkauksen epäselvyyksiin ja alipalkkaukseen. Lisäksi työsopimuksissa oli ollut puutteita ja lainvastaisuuksia. Myös häirintää ja epäasiallista kohtelua oli tullut esille. Alan tilanteesta kantavat huolta myös työelämän pelisääntöjä noudattavat työnantajat, koska lainvastaisesti toimivat heikentävät myös alan mainetta ja saavat taloudellista etua verrattuna sellaiseen työnantajaan, joka noudattaa säädöksiä.

Tarkastuksilla havaitut puutteet toimialan työoloissa liittyivät työterveyshuollon järjestämiseen, työpaikkaselvitykseen ja toimintasuunnitelmaan sekä työsuojelun yhteistoiminnan järjestämiseen, palkkauksen ja työaikakirjanpitoon sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintatapojen puuttumiseen. Pääsääntöisesti työpaikat, joille tehtiin seurantatarkastuksia, olivat laittaneet hyvin velvoitteissa edellytetyt asiat kuntoon.

Hankkeessa tehtiin myös tiivistä yhteistyötä työntekijä- ja työnantajaliittojen sekä Asiakkuusmarkkinointiliiton kanssa, mikä tehosti valvontahankkeen toteutusta. Hankkeen aikana Asiakkuusmarkkinointiliiton panostus työelämän pelisääntöjen noudattamisen omavalvonnan kehittämiseen puhelinmyyntialalla oli merkittävä.

Lisätietoja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueilla antavat:
hankekoordinaattori Maija Lintula, Itä-Suomi ja Etelä-Suomi, puh. 0295 016 982
Merja Leino, Lounais-Suomi, puh. 0295 018 156
Katariina Nysund, Länsi- ja Sisä-Suomi, puh. 0295 018 704
Kaarina Jääskö, Pohjois-Suomi, puh. 0295 017 605