Sisältöjulkaisija

null Puhkiruostunut kulkusilta romahti kartonkitehtaalla – sakot työnantajalle

Puhkiruostunut kulkusilta romahti kartonkitehtaalla – sakot työnantajalle

2.10.2017 – Etelä-Suomi

 

Huom: Tästä tapauksesta on annettu hovioikeuden tuomio 9.5.2019, siitä kertova tiedote avautuu tästä.

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi kartonkitehtaan tehtaanjohtajan ja tuotantopäällikön 10 päiväsakon eli 980 euron ja 1 370 euron sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus katsoi, että myös käyttöinsinööri oli syyllistynyt työturvallisuusrikokseen, mutta hänet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta syyllisyyden vähäisyyden vuoksi. Syytteet törkeästä vammantuottamuksesta hylättiin, koska vastaajien teko ei täyttänyt törkeän huolimattomuuden astetta. Kartonkitehdas tuomittiin 10 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 27.9.2017.

Käsiteltävänä oli vuonna 2015 Inkeroisissa sattunut tapaturma, jossa työnjohtajana työskennellyt työntekijä oli mennyt tekemään varastoon inventaariota. Työnjohtaja lähti ylittämään 2–3 metriä syvää keräyspaperikuilua, kun kulkusillan ritilä petti ja hän putosi kuiluun. Työnjohtaja loukkaantui vakavasti. Kuilussa oli myös ollut vettä pohjalla, minkä vuoksi tapaturmaan liittyi hukkumisvaara.

Työnantajan edustajat kiistivät syyllistyneensä työturvallisuusrikokseen. Kiistämisen perusteena oli muun muassa se, että varastoa käytettiin hyvin harvoin, kulkusillan huonoa kuntoa ei tiedetty ja työnjohtaja oli käyttänyt ohjeiden vastaista kulkureittiä. Vastaajat katsoivat myös, että työnjohtajan olisi asemassaan itse pitänyt valvoa työympäristön tilaa ja turvallisuutta sekä ilmoittaa kulkusillan turvallisuuspuutteista yhtiössä käytetyn ilmoitusjärjestelmän ja -ohjeiden mukaisesti.

Kulkusilta oli ollut käräjäoikeuden mukaan vanhuuttaan puhkiruostunut. Kulkusillan molempiin päihin oli vuosien 2012–2013 aikana laitettu kulkemisen estämiseksi poikittaiset punakeltaiset varoitusteipit johtuen kulkusillan huonosta ja työturvallisuutta vaarantavasta kunnosta. Tapaturman aikana teipin osia oli roikkunut enää kulkusillan toisessa päässä, ja kulkusilta oli jäänyt vapaaksi.

Käräjäoikeus katsoi, että kulkusillan huono kunto oli havaittu jo vuoden 2012 loppupuolella, mutta varoitusteippien lisäksi muihin toimenpiteisiin ei ollut ryhdytty. Käräjäoikeus päätyi myös siihen, että työnjohtajaa ei ollut kielletty käyttämästä kulkusiltaa, joten kulkusillan käyttö ei ollut ennalta arvaamatonta. Varasto oli työskentelyaluetta, vaikka vain harvat työntekijät ovat joutuneet siellä käymään.

Käräjäoikeus katsoi, että koska kulkusilta oli ollut lainvastaisessa kunnossa noin 2,5 vuoden ajan, kyse ei ollut enää pelkästä päivittäisestä työympäristön seurannasta ja valvonnasta, vaan pidempiaikaisesta työturvallisuustehtävien ja valvonnan laiminlyönnistä. Tilanteen valvomisen ja korjaamisen laiminlyönnistä oli vastuussa koko työsuojelusta vastaava organisaatio ylintä johtoa myöten.

"Työnantajan tulee olla jatkuvasti selvillä työympäristön tilasta. Työturvallisuuslain mukaisia keinoja ovat erityinen vaarojen arviointimenettely sekä työympäristön ja työtapojen jatkuva valvonta muinakin aikoina. Työpaikalla on kiinnitettävä huomiota siihen, että vaara-alueet tunnistetaan huolellisesti ja pääsy niille estetään tehokkaasti rakenteellisilla tai teknisillä toimilla", muistuttaa työsuojelulakimies Esa Airola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 17/646.

Lisätiedot:
Lakimies Esa Airola, puh. 029 016 779, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi  

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.