Sisältöjulkaisija

null Puristimen turvalliseen käyttöön pitää opastaa

Puristimen turvalliseen käyttöön pitää opastaa

3.9.2015 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 3.9.2015 tuominnut Normiopaste Oy:n 2.500 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin 1.555 euron ja entinen tuotantovastaava 180 euron sakkoihin työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli epäkeskopuristimella heinäkuussa 2014 sattunut työtapaturmatapaus. Työntekijä oli tekemässä reikiä alumiinilevyyn epäkeskopuristimella. Työntekijän sormi joutui puristimen nieluun ja kun hän samalla vahingossa laukaisi puristimen, sormi vaurioitui. Puristimessa oli mahdollisuus ns. kaksinkäsinlaukaisulaitteen käyttöön, jota käyttämällä kädet eivät voi joutua puristimeen. Yleisesti työssä kuitenkin käytettiin jalkapoljinta. Tällöin syntyi tilanteita, joissa työntekijä saattoi ulottua puristimen suojaamattomaan nieluun.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että puristimen vaaroja ei ollut riittävästi selvitetty, puristintyöskentelyä ei ollut järjestetty työturvallisuusmääräysten mukaisesti eikä työntekijöitä opastettu riittävästi turvalliseen työskentelyyn. Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa, työnantajan on ryhdyttävä vaaran tai haitan poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi. Ensisijaisesti vaara tulee poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla, kuten vaara-alueelle pääsyn estävillä tai vaarallisten osien liikkeen ennen vaara-aluetta pysäyttävillä laitteilla.

Käräjäoikeus totesi, että sekä toimitusjohtaja että entinen tuotantovastaava olivat laiminlyöneet huolehtia siitä, että työntekijä olisi saanut riittävän perehdytyksen epäkeskopuristimeen, sen oikeaan käyttöön ja turvalliseen työtapaan. Työntekijän käden pääsyä koneen puristumisalueelle ei ollut estetty jalkalaukaisinta käytettäessä. Suojaus olisi kuitenkin työturvallisuusmääräysten mukaan olla. Käräjäoikeus totesi, että vastaajien laiminlyönti ei ollut vähäinen.

Syyttäjän esittämä 2.500 euron määräinen yhteisösakkovaatimus oli käräjäoikeuden mielestä oikeassa suhteessa tapahtuneeseen.

Tapaturmassa loukkaantunut työntekijä ei esittänyt oikeudessa mitään vaatimuksia.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/4121


Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659