Sisältöjulkaisija

null Putkifirman omistajajohtajalle sakot työtapaturman ilmoittamatta jättämisestä

Putkifirman omistajajohtajalle sakot työtapaturman ilmoittamatta jättämisestä

5.1.2018 – Itä-Suomi

Syyttäjä on tuominnut sakkorangaistuksen Savossa toimivan putkiasennusfirman omistajalle työtapaturman ilmoittamatta jättämisestä.

Firman työntekijä oli viime heinäkuussa mennyt putkiasennustöihin Varkaudessa olleeseen työkohteeseen. Työntekijä oli työmaalla ollessaan pudonnut tikkailta ja loukkaantunut. Hänen esimiehenään toiminut yhtiön edustaja oli ilmoittanut tapaturmasta vakuutusyhtiölle, mutta ei poliisille eikä työsuojeluviranomaiselle. Vakuutusyhtiölle ilmoittaminen ei riitä, koska poliisi ja työsuojeluviranomainen eivät saa työtapaturmien sattumisesta tietoa vakuutusyhtiöiltä.

Ilmoituksen tekemättä jättänyt kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sai 10 päiväsakkoa, josta hänelle tulee hänen tuloillaan maksettavaa 170 euroa. Mies sai sakkopäätöksen tiedokseen ennen vuodenvaihdetta 29.12.

Itä-Suomen syyttäjänviraston päätös R 17/6164

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaa, että työnantajalla on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa poliisille ja työsuojeluviranomaiselle kaikista työtapaturmista, joiden seurauksena työntekijälle on aiheutunut kuolema tai vaikea vamma. Vaikeina vammoina tarkoitetaan lain mukaan sellaisia vammoja, jotka suurella todennäköisyydellä jäävät pysyviksi ja vaikeuttavat ihmisen normaaleja toimintoja. Tällainen normaaleja toimintoja haittaava vamma on pienimmillään esimerkiksi sormen vaurioituminen niin, että se jää jäykäksi.     

Työnantajalle on säädetty velvollisuus tehdä tapaturmista ilmoitus poliisille ja työsuojeluviranomaiselle viivytyksettä tapaturman satuttua. Tämän tarkoituksena on se, että poliisi ja työsuojeluviranomainen pääsevät näkemään tapaturman sattumisolosuhteet tuoreeltaan, jotta tutkinnassa voidaan löytää keinot vastaavien tapaturmien ehkäisemiseksi.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka