Sisältöjulkaisija

null Putoaminen nojatikkailta vammautti aliurakoitsijan - yhteisen rakennustyömaan työnantajille sakkorangaistuksia

Putoaminen nojatikkailta vammautti aliurakoitsijan - yhteisen rakennustyömaan työnantajille sakkorangaistuksia

23.2.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Keski-Suomen käräjäoikeus antoi 23.2.2018 tuomion erilaisten työturvallisuusmääräysten rikkomisesta Laukaassa sijaitsevalla palvelutalotyömaalla vuoden 2015 aikana. Rakennustyön aikaiset työolosuhteet päätyivät tarkempaan viranomaistutkintaan sen vuoksi, että työmaalla sattui vakavaan loukkaantumiseen johtanut työtapaturma lokakuun alussa 2015.

Rakenteilla olevan talon yläpohjassa olevassa ilmanvaihtokonehuoneessa tehtiin aika ajoin mm. sähkötöitä ja kulkutienä yleisesti käytettiin talon räystästä vasten asetettuja tikkaita. Työmaalla sähköasennuksia tehnyt aliurakoitsija oli tapahtumahetkellä poistunut huoneen rakennusaikaisen aukon kautta vesikatolle ja oli laskeutumassa alas nojatikkaita. Asentaja käytti tukenaan katolle kiinnitettyä lautaa, kun lauta oli yllättäen irronnut asentajan otteesta ja hän oli pudonnut 2,5 metriä tikkaiden alla olevalle betonilaatalle. Sähköasentajalla ei ollut oikeudessa rangaistus- tai korvausvaatimuksia.

Nojatikkaita oli säännöllisesti käytetty kulkutienä useita kuukausia, mikä jo sinällään on työturvallisuusmääräysten vastaista. Rakennustyötä varten ei ollut ennakolta laadittu asianmukaisia turvallisuusasiakirjoja eikä putoamissuojaussuunnitelmia ja työturvallisuusmääräysten mukaiset viikoittaiset kunnossapitotarkastukset oli täysin laiminlyöty. Rakennuttaja ei käytännössä ollut nimennyt työmaalle turvallisuuskoordinaattoria, vaan sellaiseksi oli ilmoitettu sellainen työmaalla työskennellyt rakennusliikkeen edustaja, jolla ei ole tarvittavaa pätevyyttä ja joka ei ollut asiasta edes tietoinen.

Rakennuttajana toimi oululainen kiinteistösijoitusyhtiö ja päätoteuttajana laukaalainen rakennusliike, jotka olivat vuosien mittaan toteuttaneet useita yhteisiä rakennushankkeita, joiden yhteydessä viranomaiset olivat työsuojelutarkastuksissa usein antaneet toimintaohjeita ja kehotuksia mm. putoamissuojauksen ja turvallisuusseurannan puutteista.

Käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta rakennusliikkeen työnjohtajan 45 päiväsakkoon ja hallituksen puheenjohtajan 35 päiväsakkoon, mistä maksettavaa kertyy yhteensä 6000 euroa. Rakennuttajana ja päätoteuttajana toimineet yritykset tuomittiin samasta rikoksesta yhteisösakkoon, joka rakennusliikkeen osalta on 11000 euroa ja rakennuttajan osalta 6000 euroa. Rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn määräksi rakennuttajalle arvioitiin 3900 euroa ja rakennusliikkeelle 1660 euroa, mitkä summat tuomittiin menetettäväksi valtiolle; kustannussäästöjä oli syntynyt mm. turvallisuusasiakirjojen laatimisen ja kunnossapitotarkastusten laiminlyönneistä ja siitä, ettei hankkeeseen ollut nimetty ja palkattu pätevää turvallisuuskoordinaattoria.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 17/1973

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 0295 018 735
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue