Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Putoamisonnettomuudesta sahalla yhteisösakkoa

Putoamisonnettomuudesta sahalla yhteisösakkoa

Mediatiedote 13.7.2023 Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 12.7.2023 Lapuan Saha Oy:n työturvallisuusrikoksesta 7500 euron yhteisösakkoon. Syyttäjä nosti alun perin syytteen työturvallisuusrikoksesta myös kahta yrityksen edustajaa vastaan, mutta haasteita ei saatu vanhentumisajan kuluessa annettua tiedoksi vastaajille, ja syyttäjä on peruuttanut syytteen tältä osin. Asia on kuitenkin voitu käsitellä ja ratkaista yhteisösakkovaatimuksen osalta.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa toukokuussa 2021 Lapualla tapahtunutta työtapaturmaa. Työntekijä putosi noin 2,5 metrin matkan, kun hän yritti selvittää lautakuormasta törröttävää lautaa huoltotasanteelta käsin.  

Vastaaja kiisti oikeudessa syyllisyytensä ja vaati syytteiden hylkäämistä. Vastaajan mukaan yhtiön toiminnassa ei ole laiminlyöty vaadittavan huolellisuuden ja varovaisuuden noudattamista rikoksen ehkäisemiseksi. Vastaaja vetosi muun ohella myös siihen, että yrityksen hallinto ja omistus olivat vaihtuneet tapahtuneen jälkeen, ja että  tämän jälkeen työturvallisuuteen oli tehty parannuksia. 

Käräjäoikeus totesi, että työntekijöitä ei tosiasiallisesti ollut kielletty käyttämästä huoltotasoa lautakasojen selvittämisessä, vaan yhtiössä näyttää lisäksi muodostuneen käytäntö selvittää lautakasoja kyseiseltä tasolta. Vahingoittunutta työntekijää ei ollut myöskään perehdytetty siihen, miten kyseisessä häiriötilanteessa olisi tullut toimia. Lisäksi käräjäoikeus totesi, että koska yrityksessä oli sallittu edellä mainittu vaarallinen työtapa, ei turvallisemman työtavan noudattamista ole pyrittykään valvomaan. 

Käräjäoikeus totesi myös, että omistajan ja hallinnon vaihtuminen, sekä jälkikäteen tapahtuneet parannukset työturvallisuuteen, on otettu huomioon yhteisösakkoa alentavina tekijöinä. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa käräjäoikeuden tuomiosta ilmeneviä työnantajan velvollisuuksia: työnantajan pitää järjestää turvalliset kulkureitit työpaikoilla, työntekijöille pitää antaa riittävä perehdytys, joka koskee myös häiriötilanteita, ja turvallisten työtapojen noudattamista tulee valvoa. 

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 12.7.2023, asianumero R 23/388. Tuomio ei ole lainvoimainen. 

Lisätietoja:
Lakimies Lassi Anttila, 0295 018 189, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto