Sisältöjulkaisija

null Putoamissuojauksen puutteet kattotyössä johtivat sakkoihin, menettämisseuraamukseen ja vahingonkorvauksiin

Putoamissuojauksen puutteet kattotyössä johtivat sakkoihin, menettämisseuraamukseen ja vahingonkorvauksiin

20.4.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 20.4.2016 tuominnut tamperelaisen rakennusalan yrityksen 1 500 euron menettämisseuraamukseen ja yrityksen toimitusjohtajana toimineen henkilön 80 päiväsakon eli 1 280 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Käsiteltävänä oli maaliskuussa 2015 sattunut työtapaturmaan johtanut tapaus. Työntekijä oli menossa korjattavana ollutta kattoa pitkin kohti harjaa kiinnittämään turvaköyttään, kun vanha valokate hänen allaan petti. Työntekijä putosi valokatteen läpi 5,5 metriä loukkaantuen vakavasti.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että kattotyömaalla olisi pitänyt joko olla selkeästi merkityt tai rajatut turvalliset kulkutiet harjalle, jossa työntekijät kiinnittivät valjaansa turvaköysiin niin, että putoaminen estyi tai vaihtoehtoisesti putoamissuojaus olisi tullut ottaa käyttöön jo ennen katolle nousua. Työnantaja oli laiminlyönyt laatia työmaalle työturvallisuusmääräysten edellyttämät kirjalliset turvallisuussuunnitelmat, joiden laadinnan laiminlyönnistä oli syntynyt 1 500 euron lainvastainen säästö.

Käräjäoikeus totesi, että katolle ei ollut järjestetty putoamissuojausta, vaan köydet oli kiinnitetty vasta lähellä katon harjaa. Työntekijät olivat joutuneet kulkemaan katolla ilman turvaköyttä joitakin metrejä riippuen siitä, mihin kohtaan valjaat oli edellisellä kerralla riisuttu katolla.

Käräjäoikeus totesi, että entinen toimitusjohtaja oli laiminlyönyt kirjallisten turvallisuussuunnitelmien laatimisen. Sen sijaan hän oli putoamisen jälkeen kiireellä laatinut epämääräisen ohjeen ja teipannut sen työmaalla olleeseen rakennustelineeseen yrittäen siten välttää vastuutaan asiassa.

Rakennusyritys on asetettu konkurssiin viime vuonna ja konkurssi tullee raukeamaan varojen puutteeseen. Tämän vuoksi käräjäoikeus katsoi, ettei yhteisösakon tuomitseminen yhtiölle tässä tilanteessa ole tarkoituksenmukaista.

Tapaturmassa loukkaantuneelle työntekijälle entinen toimitusjohtaja velvoitettiin maksamaan korvauksia kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 38 500 euroa sekä oikeudenkäyntikulujen korvausta runsaat 4 000 euroa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/3722

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue