Sisältöjulkaisija

null Puunkorjuufirman toimitusjohtajalle sakot liiallisista ylitöistä

Puunkorjuufirman toimitusjohtajalle sakot liiallisista ylitöistä

4.1.2018 – Itä-Suomi

Itä-Suomen poliisi on antanut sakot kangasniemeläisen puunkorjuufirman toimitusjohtajalle liiallisten ylitöiden teettämisestä.

Työsuojelutarkastaja oli tarkastanut yhtiön työaikakirjanpitoa ja todennut, että yhtiö oli vuonna 2016 teettänyt kolmella työntekijällään ylitöitä yli työaikalain salliman määrän. Työaikalain mukaan työnantaja saa teettää työntekijöillään ylitöitä enintään 250 tuntia vuodessa. Yhdellä työntekijällä ylityötuntien määrä oli 152 tuntia vuodessa, toisella 70 tuntia ja kolmannella työntekijällä 38 tuntia yli työaikalaissa säädetyn 250 tunnin enimmäismäärän.

Työnantajana toimivan osakeyhtiön toimitusjohtaja sai työaikarikkomuksesta 12 päiväsakkoa, josta hänelle tulee hänen tuloillaan maksettavaa 444 euroa. Hän on saanut sakkovaatimuksen tiedoksi poliisilta 22.8.2017.

Itä-Suomen poliisin asianumero 5740/R/3363/17.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaa, että työntekijöiden suostumus liian pitkien työaikojen tekemiseen ei poista työnantajan rangaistusvastuuta. Myöskään sillä, onko työntekijöille maksettu ylityöstä lainmukaiset korvaukset, ei ole rangaistavuuden kannalta merkitystä. Ylityösääntely on työntekijöiden suojaksi säädettyä pakottavaa oikeutta, josta ei voida sopia toisin.

Sääntelyn tarkoitus on työsuojelullinen eli lain tarkoituksena on suojata työntekijöitä ylipitkien työaikojen aiheuttamilta terveysvaaroilta. Ylipitkiin työaikoihin liittyy monia terveydellisiä riskejä ja ne voivat aiheuttaa myös univaikeuksia. Väsyneenä työskentely voi lisätä myös tapaturman sattumisen riskiä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka