Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Puutteellinen perehdytys, opastus ja ohjaus elementtityössä – sakkoja vastaavalle mestarille

Puutteellinen perehdytys, opastus ja ohjaus elementtityössä – sakkoja vastaavalle mestarille

Mediatiedote 31.10.2019 Etelä-Suomi

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan sekä työnantajan edustajana toimineen vastaavan mestarin 10 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta, joka tapahtui 2.11.2017. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 29.10.2019.

Asiassa oli käräjäoikeudessa kyse siitä, onko seinäelementin kaatuminen johtunut vastaavan mestarin syyksi luettavasta menettelystä vai onko asia siten poikkeuksellinen, ettei sitä olisi voitu varotoimista huolimatta välttää. Asiassa on lisäksi kyse siitä, onko työntekijöitä riittävästi perehdytetty ja opastettu seinäelementtien varastointiin liittyvään työvaiheeseen.

Työmaalla varastoitiin muun muassa seinäelementtejä, joissa elementin toinen pääty oli kokonaan betonin näköiseksi päällystettyä eristevillaa, kyseessä oli siten epätyypillinen elementti. Elementti oli asetettu varastointitelineeseen siten, että se oli tuettu elementin siitä päästä, jossa oli ollut ainoastaan eristevillaa eikä lainkaan betonia. Käräjäoikeus katsoi, että elementin villaeristeinen pääty ei kestänyt varastointia, vaan villa oli antanut periksi, jonka vuoksi elementti oli kaatunut telineestä. Käräjäoikeus katsoi, että elementti oli varastoitu telineeseen väärinpäin.

Tapauksessa elementtien vastaanottajina toimineet työntekijät eivät olleet olleet kokeneita elementtien parissa työskentelyyn. Työntekijät eivät olleet myöskään saaneet perehdytystä työtehtävään. Vastaava mestari oli sekä omasta että työntekijöiden puutteellisesta osaamisesta huolimatta ottanut toteuttaakseen elementtien varastoinnin, joka oli työvaiheena kuulunut aliurakoitsijan tehtäviin. Vastaava mestari ei ollut ollut varmistunut siitä, miten kyseisiä elementtejä tulee varastoida.

Käräjäoikeus katsoi, että vastaava mestari on huolimattomuudesta rikkonut työturvallisuusmääräyksiä ja siten syyllistynyt työturvallisuusrikokseen laiminlyömällä varmistumisen siitä, että seinäelementtien vastaanotto ja varastointi on tehty asianmukaisesti ja turvallisesti. Vastaava mestari on laiminlyönyt työntekijöiden opastamisen, ohjaamisen ja perehdyttämisen seinäelementtien turvalliseen varastoimiseen. Elementin kaatuminen olisi voitu estää, eikä kysymys ole siten sellaisesta epätavallisesta ja ennalta arvaamattomasta olosuhteesta, johon työnantaja ei ole voinut vaikuttaa, tai poikkeuksellisesta tapahtumasta, jonka seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio 29.10.2019, asianumero R 19/927.

Lisätiedot:
Lakimies Tiia Harainen, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista