Sisältöjulkaisija

null Puutteellinen työnopastus, turvalaitteen epäkuntoisuus ja vaarallinen työtapa johti työtapaturmaan - työnjohtajalle sakkoja

Puutteellinen työnopastus, turvalaitteen epäkuntoisuus ja vaarallinen työtapa johti työtapaturmaan - työnjohtajalle sakkoja

23.8.2019 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Katalyyttituotteita Laukaassa valmistavan yrityksen tuotantotyönjohtaja tuomittiin 22.8.2019 Keski-Suomen käräjäoikeudessa 30 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta ja maksamaan sakkoa 1 110 euroa. Yhtiö velvoitettiin yhteisvastuullisesti työnjohtajan kanssa eri oikeudenkäyntikulujen lisäksi suorittamaan työntekijälle vahingonkorvauksia kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta sekä kosmeettisesta haitasta yhteensä 5 000 euroa.

Tehtaalla oli huhtikuussa 2017 sattunut työtapaturma, jossa katalysaattorinvalmistajana toiminut työntekijä oli loukkaantunut syöttäessään käsin folionauhaa automaattiajolla olleelle esipakanhitsauskoneelle. Nauhakela oli pudonnut lattialle ja purkautunut, jolloin työntekijä koetti oikoa nauhaa ja asettaa sitä koneelle. Koneen suojakupu oli nostettu ylös, joten työntekijä saattoi laittaa kätensä aivan leikkaavan terän luo vaara-alueelle. Leikkuri oli tehnyt työiskun, jolloin työntekijän oikean käden peukalo oli leikkautunut irti ensimmäisen nivelen yläpuolelta. Peukalo jouduttiin osittain amputoimaan.        

Työpaikalla oli käytetty useita vuosia vaarallista työtapaa pitää koneen suojakupua ylhäällä normaalissa tuotannossa ja eritoten yhden valmistettavan tuotteen kohdalla folionauhan käsittely oli hankalampaa, koska folionauha jumittui usein ja sitä piti selvittää ja oikoa käsin. Kokenut työkaveri oli opastanut työntekijää koneen käyttöön, mutta ennen työtapaturman sattumista työntekijä oli ensimmäistä kertaa yksinään valmistamassa mainittua tuotetta.

Tapaturmaa tutkittaessa selvisi, että koneen turvalaite oli epäkunnossa tai turvamekanismi oli tietoisesti ohitettu, minkä vuoksi konetta voitiin käyttää suojakupu ylhäällä. Työpaikalla tehdyissä riskien arvioinneissa vaaratekijä oli useita vuosia aikaisemmin havaittu ja korjattu, mutta turvalaite ei kuitenkaan ollut toiminut pitkään aikaan ennen työtapaturmaa.

Käräjäoikeus katsoi, että perehdyttämisen ja työnopastuksen järjestelyt sekä varmistautuminen opastuksen riittävyydestä, koneiden vaaratekijöiden poistaminen ja työmenetelmien valvonta on ensisijaisesti työnjohdon tehtävä. Työnjohdon on valvottava, ettei vaarallisia työtapoja käytetä. Kunnossapidon työnjohtaja sen sijaan vapautettiin syytteistä ja oikeus katsoi, että työpaikan koneita ja laitteita oli pidetty toimintakuntoisina huolto-ohjelman mukaisesti eikä asiassa ollut selvitetty, että tuotannon työtapojen valvonta ja tarkkailu olisi erityisesti ollut kunnossapidon vastuulla.              

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 19/1067

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 0295 018 735
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue