Sisältöjulkaisija

null Puutteita kattotyömaiden työturvallisuudessa Varsinais-Suomessa

Puutteita kattotyömaiden työturvallisuudessa Varsinais-Suomessa

28.6.2018 – Lounais-Suomi

Työsuojelutarkastajat ovat tehneet Varsinais-Suomessa tarkastuksia rakennustyömaille, joissa on ollut käynnissä katon korjaus- tai uudisrakennustyöt. Useimmiten kyseessä on ollut omakotitalon kattoremontti. 2018 1.1.-14.6. tarkastuksia tehtiin yhteensä 36 eri kohteeseen. Velvoitteita annettiin yhteensä 31:lle eri työnantajalle tai yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalle.

Jos säännösten vastaisesta olotilasta johtuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi, tarkastaja antaa kirjallisen kehotuksen poistaa tai korjata säännösten vastainen olotila. Jos työpaikalla vallitsevasta puutteellisuudesta tai epäkohdasta aiheutuu työntekijälle hengen tai terveyden menettämisen vaara, voi tarkastaja keskeyttää työnteon (väliaikainen käyttökielto), kunnes puutteet on korjattu.

Näillä tarkastuksilla annettiin yhteensä 57 kehotusta ja 35 käyttökieltoa, jotka työsuojeluviranomainen on vahvistanut ja tehostanut niitä uhkasakoilla. Työmaat on keskeytetty johtuen kokonaan puuttuvasta tai puutteellisesta putoamissuojauksesta ja puutteellisista kulkuteistä katoille.

Lisätietoja:
Tarkastaja Esa Laine puh. 029 501 8153,
esa.laine@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue