Sisältöjulkaisija

null Puutteita koneen vaarojen selvittämisessä ja työtapojen valvonnassa – sakot yhtiölle, tuotantojohtajalle ja tuotantopäällikölle

Puutteita koneen vaarojen selvittämisessä ja työtapojen valvonnassa – sakot yhtiölle, tuotantojohtajalle ja tuotantopäällikölle

Mediatiedote 20.11.2019 Etelä-Suomi

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi muovituotteiden valmistukseen erikoistuneen yhtiön 15 000 euron yhteisösakkoon sekä yhtiön tuotantojohtajan ja tuotantopäällikön päiväsakkoihin työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 18.11.2019.

Tuomio liittyi Lohjalla 4.4.2017 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa työntekijän sormi vahingoittui hänen säätäessään puhallusmuovauskoneen levitys- ja ohjaustappeja. Muotinvaihtoon liittyvä asennustyö toteutettiin koneen vaara-alueella, jonne mentäessä suojalaitteena toiminut valoverho laukesi ja koneen tapit siirtyivät ala-asentoon. Käytännöksi oli muodostunut toteuttaa asennustyö siten, että suojalaite aktivoitiin uudelleen vaara-alueelta käsin valoverhon yli kurkottaen. Tällöin kone palautui tilaan, jossa tappien manuaalinen säätäminen oli mahdollista, ja se voitiin toteuttaa nopeammin kuin valoverhon ulkopuolelta tehtynä. Säätötoimenpiteen aikana valoverho oli tuntemattomasta syystä lauennut, jolloin työntekijän sormi oli jäänyt tapin ja koneen väliin.

Käräjäoikeus katsoi, että muotinvaihtotyö oli toteutettu työturvallisuusmääräysten vastaisesti, kun koneen suojalaite oli työpaikalla vallitsevan käytännön mukaisesti kuitattu vaara-alueen sisäpuolelta. Tuotantopäällikön katsottiin rikkoneen työturvallisuusvelvoitteitaan, kun hän oli laiminlyönyt puuttua tiedossaan olleeseen turvallisuusepäkohtaan. Käräjäoikeus totesi myös tuotantojohtajan olleen osaltaan vastuussa alaistensa työntekijöiden valvonnasta ja heidän käyttämästään työtavasta.

Lisäksi asiassa oli kyse työn vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista. Käräjäoikeus katsoi, että koneeseen liittyvät vaarat oli tunnistettu puutteellisesti, kun ne oli huomioitu ainoastaan vaara-alueen ulkopuolella työskennelleiden tuotantotyöntekijöiden, mutta ei lainkaan muotinvaihtoa tekevien asentajien työn osalta. Työn suunnittelu oli tässä tapauksessa jäänyt työntekijöiden vastuulle, eikä työnantaja ollut huolehtinut asentajien työn sisältämien riskien selvittämisestä.

Työsuojelun lakimies Maija Nikkanen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että koneiden suojalaitteiden osalta on huolehdittava, että ne tarkoituksensa mukaisesti suojaavat siltä vaaralta, jota varten ne on asennettu. Lähtökohtana on järjestelmällinen vaarojen selvittäminen ja arviointi, jossa jokainen työvaihe otetaan huomioon.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 19/939.

Lisätiedot:
Lakimies Maija Nikkanen, puh. 0295 016 543, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.tyosuojelu.fi 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.