Sisältöjulkaisija

null Puuttuva apuväline johti yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta

Puuttuva apuväline johti yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta

30.11.2016 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 29.11.2016 tuominnut Plastiroll Oy:n 20.000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön työnjohtaja tuomittiin 25 päiväsakon eli 775 euron sakkorangaistukseen niin ikään työturvallisuusrikoksesta

Käsiteltävänä oli maaliskuussa 2015 sattunut työtapaturma. Työntekijä oli tyhjentämässä roska-astiaa eli kipperiä piha-alueella olleelle roskalavalle. Jotta kipperi kippaisi sisällön lavalle, pitää sen lukitusrauta vapauttaa. Tällä kerralla saatavilla ei ollut tehtävään sopivaa apuvälinettä, joten työntekijä nousi trukin lokasuojan päälle ylettyäkseen lukitusrautaan. Kipperi heilahti tyhjentyessään voimakkaasti niin, että työntekijän käsi jäi kipperin ohjausraudan ja trukin piikin väliin puristuksiin. Hän sai kätensä irti puristuksesta vasta noin 10 minuutin päästä toisen työntekijän tultua avuksi.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että koska käytettävissä oli vain satunnaisesti koukkupäisiä metallikeppejä, joilla lukitusraudan olisi voinut turvallisesti avata, työnantaja oli laiminlyönyt antaa työntekijöille kippereiden tyhjentämisessä tarvittavan apuvälineen.

Käräjäoikeus totesi, että jos työnjohtaja olisi täyttänyt velvollisuutensa aktiivisesti tarkkailla työympäristöä ja työtapoja, hän olisi voinut havaita työturvallisuutta vaarantavan työtavan. Yhtiössä ei ollut annettu ohjetta siitä, ettei lukitussalpaa saa avata käsin sillä tavalla kuin työntekijä on tehnyt. Näin ollen työntekijöille annettu opastus oli ollut riittämätön. Myös työnjohtajan laiminlyönti tarjota työntekijöille riittävä määrä apuvälineitä oli luettava hänen syykseen työturvallisuusrikoksena.

Työnjohtajan laiminlyöntien lisäksi yhtiössä ei ollut riittävällä tavalla järjestelmällisesti selvitetty ja tunnistettu haitta- ja vaaratekijöitä, kun selvityksissä ei ollut havaittu työturvallisuutta vaarantavaa usein toistuvaa vaarallista työmenetelmää. Näin ollen asiassa oli käräjäoikeuden mukaan perusteet tuomita yhtiö yhteisösakkoon, koska yhtiön toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/3725

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue