Sisältöjulkaisija

null Radonmittausvelvoite koskee yhä useampaa työnantajaa

Radonmittausvelvoite koskee yhä useampaa työnantajaa

14.12.2018

Työnantajien radonmittausvelvoite koskee entistä useampaa työpaikkaa, kun uusi säteilylaki astuu voimaan 15. joulukuuta. Mittaus on pakollinen, jos on perusteltua olettaa työpaikan radonpitoisuuden ylittävän uuden viitearvon 300 becquerelia kuutiometrissä ilmaa. Velvoite tulee voimaan useissa uusissa kunnissa ja postinumeroalueilla.

Radon on radioaktiivinen kaasu, joka voi esiintyä sisäilmassa ja aiheuttaa noin puolet suomalaisten saamasta säteilyannoksesta. Pitkäaikainen oleskelu korkeassa radonpitoisuudessa lisää keuhkosyövän riskiä.

Työpaikalla työnantajan velvollisuuksiin kuuluu työntekijöiden suojaaminen liialta radonaltistukselta. Uusi säteilylaki laskee radonpitoisuuden viitearvon työpaikoilla, asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa 300 becquereliin kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3).

Kolmannes kunnista mittausvelvoitteen piirissä

Radonmittausvelvoite koskee jatkossa 102 Suomen kuntaa ja 53 postinumeroaluetta velvoitettujen kuntien ulkopuolella. Säteilyturvakeskus (STUK) on julkaissut listan alueista, joilla mittauksen suorittaminen on työnantajille jatkossa pakollista.

Radonmittauspurkki ja jouluvalot. Kuva: SäteilyturvakeskusRadonpitoisuus pitää selvittää em. alueiden lisäksi työtiloissa, jotka sijaitsevat hyvin ilmaa läpäisevällä sora- tai hiekkamaalla, kokonaan tai osittain maanpinnan alapuolella sekä talousvettä toimittavassa laitoksessa tai elintarvikehuoneistossa, jonka käyttämä vesi ei ole peräisin yksinomaan pintavesimuodostumasta ja pääsee kosketuksiin sisäilman kanssa.

Radonia ei kuitenkaan tarvitse mitata, jos työtilat sijaitsevat toisessa tai ylemmässä kerroksessa maanpinnasta tai jos rakennuksen lattia ja seinät eivät ole kosketuksissa maankamaraan ja niiden väliin jäävä tila tuulettuu ilmeisen hyvin. Mittausta ei myöskään tarvita tiloihin, joissa yksikään työntekijä ei työskentele vuosittain yli 20 tuntia.

Uuden lain myötä radonmittauskausi pitenee. Parhaillaan käynnissä olevaa mittauskautta jatketaan toukokuun 2019 loppuun ja jatkossa mittauksia voi tehdä syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Viitearvon ylittymisestä ilmoitettava

Radonpitoisuuden viitearvoa sovelletaan tiloihin, joissa työskennellään pidempään kuin 600 tuntia vuodessa. Työnantajan on ilmoitettava työpaikan mittaustiedot STUKille, joka tallentaa tiedot  kansalliseen radontietokantaan. Viitearvojen ylittyessä STUK antaa tarkemmat ohjeet radonaltistuksen pienentämiseksi työpaikalla.

Jos viitearvo ylittyy tiloissa, joissa työskennellään vain lyhyitä aikoja, radonaltistus lasketaan kaikista työntekijän työtiloissa kertyneistä altistuksista. Radonpitoisuuden viitearvo saa siis ylittyä tiloissa, joissa työaika on lyhyt, kunhan työntekijäkohtainen radonaltistuksen viitearvo, 500 000 bequereltuntia kuutiometrissä ilmaa, ei ylity.

Valtakunnallista työsuojeluvalvontaa

Työsuojeluviranomaiset valvovat työsuojelutarkastuksilla osana työpaikan vaarojen selvittämistä, että työnantajat ovat selvittäneet myös työpaikan sisäilman radonpitoisuudet, jos sijainnin perusteella voidaan olettaa radonpitoisuuden ylittävän viitearvot. Tarvittaessa työnantajille annetaan velvoite radonpitoisuuden mittauttamiseksi työpaikalla.

Vuonna 2019 työsuojelutarkastajat valvovat radonmittausten toteutumista erityisesti uusilla korkean radonpitoisuuden alueilla sijaitsevilla työpaikoilla.

Lisätietoa
STUK: Säteilylainsäädännön uudistus
Finlex: Säteilylaki 859/2018
Tyosuojelu.fi: Radonsäteily
STUK: Radon työpaikoilla

Kuva: Säteilyturvakeskus