Sisältöjulkaisija

null Raivaussaha osui työkaveriin – taustalla perehdytyksen ja valvonnan puute

Raivaussaha osui työkaveriin – taustalla perehdytyksen ja valvonnan puute

30.5.2017 – Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran tuotantopäällikön, vastaavan työnjohtajan ja työnjohtajan 20 päiväsakon rangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi Helsingin kaupunki tuomittiin 5 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 29.5.2017.

Tapauksessa käsiteltiin Helsingin Vuosaaressa 20.10.2014 sattunutta työtapaturmaa. Staran kausityöntekijä ja puutarha-apulainen olivat raivaamassa pientä puustoa ja juhannusruusupensaikkoa koirapuiston vanhan aidan ympäriltä ennen aidan uusimista. Kausityöntekijä käytti tapaturmapäivänä raivausahaa ensimmäistä kertaa. Hän ei ollut saanut perehdytystä raivaussahan käyttöön eikä tiennyt sahan käyttöön liittyvistä vaaroista kuten takapotkun vaarasta. Puutarha-apulainen huomasi kausityöntekijällä olevan vaikeuksia sahan käyttämisessä ja meni lähemmäs auttaakseen työkaveriaan. Tällöin raivaussaha kimposi yllättäen puusta, ja sahan terä osui puutarha-apulaisen jalkoihin aiheuttaen vakavat vammat.

Käräjäoikeus totesi, että ensimmäistä kertaa raivaussahaa käyttänyttä kausityöntekijää ei ollut perehdytetty ja opastettu raivaussahan käyttöön eikä työskentelyä ollut valvottu. Oikeus katsoi, että kysymyksessä on vaarallinen työväline, jonka käyttö edellyttää erityistä työolojen ja työtapojen tarkkailua. Kokeneemman työntekijän virhearviointi mennä työvälineen turva-alueen sisäpuolelle ei oikeuden mukaan ole sellainen seikka, joka poistaisi työnantajan ensisijaisen ja ehdottoman työturvallisuusvastuun.

"Virheellisesti käytettynä raivaussaha on vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa sahan käyttäjän tai sivullisen loukkaantumisen tai jopa kuoleman. Siksi on tärkeää, että työntekijät perehdytetään hyvin sahan käyttöön ja turva-alueeseen", muistuttaa työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 29.5.2017, R 16/6851.

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen
p. 02950 16448, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoona henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.