Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Rakennusalan lakimuutokset vähensivät harmaata taloutta

Rakennusalan lakimuutokset vähensivät harmaata taloutta

Verkkouutinen 17.3.2017

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö tutki rakentamisen urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuutta koskevan lainsäädännön vaikutuksia. Selvityksen tuloksien mukaan vuodesta 2011 lähtien toteutetut rakennusalan lainsäädäntömuutokset, kuten käännetty arvonlisäverovelvollisuus, veronumerorekisteri sekä urakka- ja työntekijäilmoittaminen kasvattivat rakennustoimialan palkkasummaa yhteensä noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2015. Verotuotto kasvoi 100 miljoonaa samana vuonna.

 

– Toteutettujen uudistuksien vaikutukset harmaan talouden torjuntaan ja verotulojen kasvuun ovat olleet merkittäviä”, kertoo Harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen

Ylitarkastaja Harri Patrikainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta arvioi, että osaltaan myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet työsuojelun vastuualueen oikein kohdennetut valvontatoimenpiteet sekä laaja sidosryhmien ja viranomaisten välinen yhteistyö.

Rakentamisen urakka- ja työntekijätiedot ovat lisänneet verokertymää arviolta 31 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvu tulee sekä työnantajasuorituksista että arvonlisäveroista.

Työmaarekisterille tarvetta

Selvityksessä havaittiin, että rakennusalan yritykset ilmoittavat työntekijöiden palkat aikaisempaa kattavammin. Verohallinnolle ilmoitetun ulkomaalaisen työvoiman määrä on kasvanut ilmoitusvelvollisuuden laajentumisen myötä. Myös ulkomaalaisten työntekijöiden keski- ja mediaanipalkat ovat nousseet. Havainto antaa viitteitä, että ulkomaalaisten työntekijöiden palkat ovat tulleet aikaisempaa paremmin verotuksen piiriin, vaikka myös puutteita verotuksen toteutumisessa havaittiin.

Harmaan talouden selvitysyksikön raportin perusteella keskeiseksi kehittämistarpeeksi nousi urakka- ja työntekijätietojen tietosisällön ja ilmoitusmenettelyn uudelleen arviointi sekä työmaarekisterin perustaminen. Tavoitteeksi tulisi asettaa oikeat ja laadukkaat tiedot sekä menettelyn keventäminen yritysten näkökulmasta. Selvityksen mukaan rakentamisilmoituksissa ja ilmoittamisessa on edelleen merkittäviä virheitä ja puutteita, vaikka myös neuvontaan ja ohjaukseen on panostettu.

Lisää tietoa:
Selvitysraportti ja muu aiheeseen liittyvä materiaali löytyy täältä